Wiadomości

Zdrowie pracownika

 

Z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, prowadzącym do problemów zdrowotnych w przyszłości, boryka się przeciętny pracownik – wynika z Raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020”. Wśród zatrudnionych powszechna jest nadwaga, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie. Ważnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Jednocześnie pracownicy, objęci dodatkową opieką medyczną, krócej przebywają na zwolnieniach lekarskich w porównaniu z ogółem pracowników.

Medicover opublikował wyniki raportu, na którego potrzeby przeanalizowano przypadki chorobowe 347.000 pacjentów – pracowników. Analizy oparte są na danych z lat 2018-2019. Jednym z wniosków jest to, że dotkliwym problemem polskich pracowników są choroby cywilizacyjne. Raport jest elementem programu Zdrowa Firma, którego celem jest wsparcie organizacji we wszystkich obszarach zdrowia – fizycznego, psychicznego i społecznego.

Palenie papierosów, nadwaga, cholesterol, nadciśnienie

Ponad połowa zatrudnionych ma nadwagę, a co piąty mężczyzna i co dziesiąta kobieta to osoby otyłe. Tylko 34 proc. pracowników i niemal dwukrotnie więcej pracownic (61 proc.) ma prawidłową masę ciała. Waga wzrasta wraz z wiekiem – największe problemy mają pracownicy obojga płci po 65 roku życia, ale problem narasta zdecydowanie wcześniej, już po 40 roku życia.

U blisko połowy pracowników stwierdzono nieprawidłowe stężenie cholesterolu całkowitego. Najgorsze wyniki mają osoby w wieku 50–59 lat. Jednocześnie co trzeci zatrudniony cierpi z powodu nieprawidłowego ciśnienia tętniczego: tu w najgorszej sytuacji są pracownicy w wieku 60–64 lat.

14,5 proc. pali papierosy – to przyczyna zwiększonego ryzyka chorób układu krążenia, takich jak zawał serca, udar mózgu, nowotworów złośliwych, takich jak: rak płuc i inne, czy też choroby zakrzepowo-zatorowej; chorób płuc, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP (rozedma) i przewlekle zapalenie oskrzeli.

Przyczyny obniżonej produktywności

Najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich, nie licząc absencji związanych z ciążą, są ostre zakażenia dróg oddechowych, a także bóle pleców, urazy oraz reakcja na ciężki stres. Pracownik, objęty opieką zdrowotną w Medicover, przebywa na zwolnieniu średnio 5,5 dnia w ciągu roku– czyli o połowę krócej, niż w przypadku ogółu pracowników, gdzie wskaźnik ten wynosi blisko 11 dni. Ponadto, pracownicy pod opieką Medicover mniej odczuwają skutki choroby i wiążący się z tym spadek produktywności, czyli tzw. prezenteizm.

W tym kontekście interesujące są również dane ukazujące, że najczęstszym powodem konsultacji lekarskich w Medicover, z których korzystają pracownicy, jest profilaktyka – z jakiejś formy wizyty profilaktycznej (wliczając medycynę pracy) skorzystało w ciągu roku ponad 70 proc. analizowanej populacji. To dwukrotnie więcej niż w ogólnej populacji.

„Profilaktyka, dostęp do opieki zdrowotnej – w tym rozwiązania z zakresu e-zdrowia i telemedycyny, które systematycznie rozwijamy – oraz właściwe postępowanie przekładają się na krótszą nieobecność pacjentów Medicover w porównaniu z ogólną populacją w Polsce.”Wyjaśnia koordynator raportu, dr n. med. Piotr Soszyński, Dyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Medycznego w Medicover Polska.

Zdrowie pracownika: perspektywa pracodawcy

„Zdrowie to lepsza jakość życia, a w perspektywie rynku pracy – wyższa produktywność. Każdy pracodawca ponosi koszty związane z nieobecnością pracowników lub ich mniejszą wydajnością, w tym z tzw. prezenteizmem – czyli pracą podczas choroby.” – Wyjaśnia Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych Medicover Polska. – „Wybór modelu opieki zdrowotnej ma istotny wpływ na biznes i może być benefitem nie tylko dla pracownika, ale i pracodawcy.” – Dodaje Artur Białkowski.

Eksperci Medicover oszacowali, że opieka pracodawcy nad pracownikiem przynosi 1.005 zł oszczędności rocznie w porównaniu z pracownikami korzystającymi z innego modelu opieki. Przy wyliczeniu wzięto pod uwagę fakt, że koszty choroby są uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak częstość wystąpienia choroby czy struktura populacji. Istnieje ponadto szereg czynników związanych z organizacją i jakością opieki, które mogą mieć wpływ na wymiar absencji i prezenteizmu. Należą do nich m.in.: współpraca na linii pacjent-lekarz, dostęp do koordynowanej opieki zdrowotnej, czas uzyskania adekwatnej pomocy, skuteczność leczenia, przestrzeganie zaleceń przez pacjenta.

„Odpowiedzią Medicover na potrzeby pracowników i pracodawców, wyrażone w raporcie, jest koncept „Zdrowej Firmy.” – Mówi Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych Medicover Polska. – „To rozwiązania wspierające zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne pracowników, poprawiające odporność i kondycję, zaangażowanie, a także bezpieczeństwo w pracy.” – Dodaje Artur Białkowski.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” to kompleksowa analiza stanu zdrowia populacji pracowników znajdujących się pod opieką Medicover Sp. z o.o., opisująca główne problemy zdrowotne i czynniki wpływające na absencję chorobową. Istotną częścią raportu jest uaktualniana  kalkulacja kosztów, jakie ponoszą pracodawcy z powodu wybranych chorób pracowników. W 2020 roku ukazała się szósta edycja raportu. Eksperci Medicover przeanalizowali dane za okres 2018-2019 dotyczące 347 311 osób w wieku 18-67 lat. Raport obejmuje wyniki pracowników produkcyjnych, w tym pracujących zmianowo, biurowych, pracujących mobilnie orazosóbna stanowiskach decyzyjnych. W przygotowaniu raportu wykorzystano również ogólnodostępne analizy ZUS i GUS.

Medicover w Polsce od 25 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz  kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Medicover Polska obecny jest we wszystkich regionach Polski. Od 2009 roku posiada również własny wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie.

Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 r. Medicover posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria. Firma najszerszą działalność realizuje w Polsce i w Niemczech.

Marzena Smolińska, p.o. Dyrektora ds. Komunikacji i Marki Korporacyjnej

Healthcare Services, Medicover,

Portal Informacyjny / 26.09.2020