PolecamyWiadomości

Erasmus+ w Polsce bije rekordy w 2023: Ponad 6.000 wniosków

W 2023 roku Polska osiągnęła rekordową liczbę wniosków w ramach popularnego programu Erasmus+. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), koordynator programu w Polsce, zgłosiła ponad 6.000 wniosków. Jest to wzrost o 50% w stosunku do 2022 roku, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu międzynarodową edukacją i wymianą.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: 12.000 wniosków w ciągu 3 lat – Symbol Rozwoju Polskiej Edukacji

W ciągu ostatnich trzech lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji odnotowała ponad 12.000 wniosków w ramach Erasmus+. Wskazuje to na silne zaangażowanie Polaków w rozwijanie umiejętności oraz podkreśla znaczenie Erasmus+ jako kluczowego programu europejskiego.

7 miliardów złotych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na wsparcie Erasmus+

Od 2014 roku FRSE, jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce, zainwestowała ponad 7 miliardów złotych w program. Te środki przyczyniły się do wsparcia ponad 830.000 osób, co podkreśla rosnące znaczenie międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji.

Erasmus+: Klucz do Międzynarodowej Wymiany i Edukacji

Operator program Erasmus+ zrealizował prawie 21.000 projektów od 2014 roku, z udziałem 830.000 uczestników. Program ten ułatwia mobilność akademicką i zawodową, pomagając młodym ludziom zdobywać nowe doświadczenia i kwalifikacje.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Lider w zarządzaniu międzynarodowymi projektami edukacyjnymi

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi, w tym Europejskim Korpusem Solidarności, WorldSkills i EuroSkills. W 2023 roku FRSE było gospodarzem EuroSkills 2023 w Gdańsku, co było kolejnym sukcesem na arenie międzynarodowej.

26 miliardów euro na Erasmus+ na lata 2021-2027

Program Erasmus+ ma łączny budżet 26 miliardów euro na lata 2021-2027, co świadczy o jego rosnącej skali i znaczeniu w Europie. Program ten kładzie nacisk na włączenie społeczne i promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Przyszłość FRSE związana z Erasmus+

Zgodnie z planami na 2025 rok, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma kluczową rolę w tworzeniu Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ jest nie tylko przyszłością fundacji, ale także ważnym elementem w edukacji i szkoleniach w całej Europie.

Do FRSE wpłynęło już ponad 12.000 wniosków w ramach Erasmus+, z udziałem prawie 3.000 instytucji. Ponad 500 milionów euro zostało przeznaczone na dofinansowanie projektów, co potwierdza sukces i wpływ programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+

Aby promować międzynarodowe programy edukacyjne, FRSE organizuje coroczne spotkania informacyjne. Następne zaplanowano na 1 lutego 2024 r. na PGE Narodowy, podkreślając otwartość i dostępność programu dla wszystkich zainteresowanych – więcej: https://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/1032266/ogolnopolski-dzien-informacyjny-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji.html

Portal Informacyjny, Wiadomości /FAD/ 29.12.2023