Wiadomości

Franczyza może być szansą na odmianę losu Polaków

Jak wynika z badań sondażowych, które są częścią raportu Trust@Work, przygotowywanego przez organizatorów Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, prawie 40 proc. ankietowanych nie jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej. Jeszcze więcej badanych, bo aż 49 proc., nie byłoby skłonnych polecić swoim znajomym podjęcia pracy w przedsiębiorstwie, w którym obecnie pracują. Wyniki tych badań skłoniły organizatorów Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” do debaty na temat rynku pracy w Polsce i możliwości, jakie daje otwarcie własnego biznesu.

Edycja Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” w 2021 roku rozpoczęła się debatą „Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy”. Franczyza dla jednych jest drogą do sukcesu i pomysłem na biznes, dla innych wciąż pozostaje tylko jednym z wielu ekonomicznych terminów. Przekonującymi argumentami płynącymi z tego rozwiązania jest współpraca ze stabilnym partnerem, który zwiększa szanse na sukces danego biznesu, daje możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, rozpoznawalnego na rynku znaku towarowego i wsparcia marketingowego. To na starcie może dać przewagę konkurencyjną nad biznesowymi wolnymi strzelcami.

Franczyza to gotowa koncepcja biznesowa oraz skalowalny, powtarzalny i dochodowy model biznesowy. Franczyzodawca jest przeważnie twórcą konceptu biznesowego i właścicielem marki a franczyzobiorca to przedsiębiorcą, który korzysta ze sprawdzonego pomysłu na biznes, ale prowadzi przedsięwzięcie na własne ryzyko pod marką franczyzodawcy. Franczyzodawca, który posiada oryginalny sprawdzonego w praktyce model biznesowy i jest właściciel marki zobowiązuje swoich partnerów do prowadzenia działalności zgodnie z określonymi wytycznymi.

W ten sposób działają w Polsce m. in. McDonald, Alior Bank, Subway, Lotos, Play, BNI (Business Network International) Apteki Gemini, czy Żabka Polska. W tym ostatnim przypadku z franczyzy korzysta już ponad 5.000 przedsiębiorców.

Temat franczyzy jest złożony, więc aby móc spojrzeć na tę kwestię z wielu perspektyw w debacie „Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy” udział wzięli: Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej; Kamil Rybikowski – Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; Grzegorz Łaptaś – partner PwC; Adam Manikowski – dyrektor zarządzający Żabka Polska oraz dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna. Moderatorem debaty był Damian Kuras.

Podczas debaty „Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy”. eksperci odpowiadali m.in. na pytania, czym jest franczyza i jak zmieniła rynek pracy w Polsce? Czy franczyza może być sposobem na walkę z bezrobociem? Jakie obowiązki mają franczyzodawcy wobec franczyzobiorców oraz jak wygląda ten rynek w Polsce i na świecie?

„Franczyza w Polsce rozwija się dynamicznie w porównaniu z innymi państwami i sądzę, że ten trend wzrostowy będzie trwał. Z analiz PwC wynika, że tempo przyrostu liczby franczyz w Polsce, to około 5 proc. z roku na rok (zarówno liczby franczyzobiorców, jak i liczby dostępnych systemów franczyzowych). W innych państwach rozwiniętych, tj. Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Republiki Francuskiej czy Republiki Federalnej Niemiec, ten przyrost jest na poziomie 1-2 proc. z roku na rok.” – Wskazuje Grzegorz Łaptaś, partner PwC.

Badania przeprowadzone przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna wskazują, że najmniej zadowolonymi pracownikami w Polsce są ludzie w wieku 25-34 (51 proc.) oraz powyżej 55. roku życia (50 proc.).

– „Badania zdecydowanie pokazują, że niewiele ponad połowa Polaków jest zadowolona z wykonywanej pracy. Pójście na swoje, otwarcie własnej działalności mogłoby być dla nich alternatywą. Niestety, ciągle pokutuje coś takiego, jak mit bezpieczeństwa pracy na etacie, albo większe poczucie bezpieczeństwa pracy dla kogoś. Ten wymiar poczucia bezpieczeństwa w dużym stopniu decyduje o tym, na ile osoba jest skłonna pracować u kogoś na etacie, a na ile funkcjonować samodzielnie.” – Komentuje dr Tomasz Baran, z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych w Polsce wzrosła z 2.400.000 do 2.470.000. Dziś w Polsce działa 1.310 sieci franczyzowych i 83.000 franczyzobiorców. Najbardziej popularnymi biznesami są: handel – sklepy spożywcze oraz usługi – koncepty gastronomiczne. Z badań sondażowych wynika, że 43 proc. ankietowanych ma negatywną lub bardzo negatywną opinię o swoim pracodawcy. Biorąc pod uwagę, że wielu z nich myśli o pracy na własny rachunek, to otworzenie własnego biznesu, pod znanym Brandem, może być dobrą szansą na spełnienie zawodowych ambicji.

Jak pokazują badania najbardziej zadowolone ze swojej pracy są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i pracownicy etatowi. Liczy się więc stabilność i zaufanie do swoich pracodawców. W przypadku osób decydujących się na franczyzę, istotne są relacje z franczyzodawcami.

„Żabka stara się pozostawać w ciągłym dialogu z franczyzobiorcami, co pozwala reagować precyzyjniej na ich oczekiwania. Przedsiębiorcy szukają wiarygodnego i sprawdzonego partnera, którym koncept sklepowy Żabka może być. Franczyzobiorcy otrzymują od Żabki wsparcie w niemal każdym obszarze swojej działalności. Rozpoczyna się ono już na samym starcie w postaci szkoleń, poprzez pomoc w zatrudnianiu pracowników, aż po zarządzanie sklepem. Następnym ważnym aspektem są wszystkie narzędzia ułatwiające bieżącą działalność i pracę. Żabka udostępnia nowoczesne technologie, które na bieżąco ułatwiają i pomagają franczyzobiorcom prowadzenie ich biznesów.” – Wskazuje Adam Manikowski – dyrektor zarządzający największą siecią sklepów spożywczych Żabka Polska.

„Franczyza tworzy nowe biznesy, nowe miejsca pracy, w konsekwencji zmniejsza bezrobocie i przyczynia się do aktywizacji zawodowej. W Polsce duch przedsiębiorczości jest bardzo silny. Większy odsetek ludzi czynnych zawodowo, w porównaniu z innymi państwami Europy Zachodniej, myśli o pracy na własny rachunek. Jeśli więc mamy ograniczony kapitał i chęć założenia własnego biznesu – franczyza jest dobrym pomysłem na osiągnięcie sukcesu.” – Uważa Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

„Niektórzy twierdzą, że franczyza to rozwiązanie dla ludzi, którzy nie mają pomysłu.” – Zwraca uwagę Miłosz Manasterski – Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej. – „To bardzo krzywdzący pogląd. Świat się zmienia. Dziś funkcjonowanie samodzielnie staje się w wielu przypadkach niemożliwe, albowiem, nie tylko brakuje wiedzy, wsparcia merytorycznego, kapitału, ale również szansy na podjęcie uczciwej konkurencji.”- Uważa Miłosz Manasterski – Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej.

Organizatorami Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” są Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Agencja Impressarium. Partnerem debaty jest Żabka Polska. Patronat honorowy XI edycję Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” objęły: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy Ariadna. Patronami medialnymi Konkursu są: agencja informacyjna ISBnews, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes – ekonomiczny dodatek do Super Expressu, RaportCSR.pl, Kurier365.pl.

Portal Informacyjny /DEC/ 21.05.2021