Wiadomości

OCEAN2020: Leonardo jest w stanie sprostać wyzwaniom nadzoru obszarów morskich

  • Leonardo dostarczyła dwa systemy bezzałogowe w pierwszym pokazie możliwości w ramach projektu UE poświęconego bezpieczeństwu morskiemu pod nazwą OCEAN2020, którego jest liderem

  • Bezzałogowiec AWHERO wykonał najnowsze próby na żywo, realizując wszystkie cztery zaplanowane misje na pokładzie fregaty Virginio Fasan typu FREMM należącej do Marynarki Wojennej Włoch

Abu Dhabi, 24 lutego 2020: Podczas UMEX – wydarzenia poświęconego technologiom bezzałogowym odbywającego się w Abu Dhabi, firma Leonardo koncentrowała się na najnowszych próbach na żywo systemu AWHERO. Ten, znajdujący się w klasie 200 kg bezzałogowiec (RUAS, Rotary Unmanned Air System – Bezzałogowy System Powietrzny Pionowego Startu), został włączony do zestawu technologii, jaki firma Leonardo zademonstrowała podczas pierwszych pokazów morskich w ramach OCEAN2020 – pierwszego projektu finansowanego przez Unię Europejską i zarządzanego przez Europejską Agencję Obrony w ramach inicjatywy PADR (Preparatory Action on Defence Research – Działania Przygotowawcze do Badań nad Obronnością).

 

Mająca główną siedzibę we Włoszech firma przewodzi zespołowi 42 partnerów z 15 krajów europejskich, włączywszy w to przemysł, instytuty badawcze, a także ministerstwa obrony Grecji, Hiszpanii, Portugalii oraz Litwy. W szczególności, projekt obejmuje dwa duże pokazy morskie: pierwszy miał już miejsce w Zatoce Taranto w dniach 20 i 21 listopada 2019 r. a drugi odbędzie się w roku 2020 na Morzu Bałtyckim.

 

Pięć okrętów, dziewięć zdalnie sterowanych systemów, pięć satelitów, dwie naziemne sieci komunikacyjne, cztery krajowe ośrodki koordynacyjne (Maritime Operations Centre – MOC – Morskie Centrum Operacyjne) oraz prototyp europejskiego centrum operacyjnego w Brukseli: te kluczowe zasoby zostały użyte podczas dwóch dni pierwszego pokazu morskiego, aby umożliwić analizę tego, jak zdalnie sterowane systemy mogą pomóc w nadzorze obszarów morskich, wykorzystując integrację oraz zdolności interoperacyjne.

 

Pokaz odbył się pod kierunkiem Marynarki Wojennej Włoch zgodnie ze scenariuszem opartym o wymuszenie zakazu przemieszczania się ze strony zagrażającego okrętu oraz jednym scenariuszem przechwycenia stawiacza min przed operacją desantową. Wśród wiodącej techniki wykorzystanej w Zatoce Taranto, znajdowały się dostarczone przez Leonardo dwa systemy bezzałogowe pionowego startu: AWHERO – pokazany na stoisku Leonardo na UMEX – oraz SW-4 Solo, a także tzw. Cyfrowy Panel Sytuacji Taktycznej  (Tactical Situation Digital Table, TSDT).

 

AWHERO zrealizował wszystkie cztery zaplanowane misje na pokładzie fregaty Virginio Fasan typu FREMM należącej do Marynarki Wojennej Włoch, włączywszy w to automatyczne procedury startu i lądowania z mostku okrętu. AWHERO, będący platformą podwójnego zastosowania, która może realizować misje cywilne oraz wojskowe za dnia i w nocy, zarówno nad lądem jak i akwenami morskimi, wyposażona w czujniki EO/IR i AIS 10’’, z powodzeniem wykrywała, identyfikowała oraz śledziła jednostki intruzów. Obraz ruchomy oraz dane w czasie rzeczywistym były przesyłane z okrętu dzięki integracji z morskim Systemem Zarządzania Walką (Combat Management System) do Morskich Centrów Operacyjnych poprzez infrastrukturę komunikacji satelitarnej. Podczas pokazu AWHERO współdziałał z innymi systemami bezzałogowymi (włączywszy w to produkowany przez Leonardo SW-4 Solo OPV – Opcjonalnie Pilotowany System) przy integracji danych wieloźródłowych. Ponadto, w drugim scenariuszu, działania zespołu załogowego/bezzałogowego zostały wykorzystywane dla dostarczania danych w czasie rzeczywistym do śmigłowca NH90 oraz do małej jednostki podczas ataku na wrogi okręt.

 

Podczas operacji ważący 1,8 ton SW-4 Solo był wyposażony w radar Osprey 30 produkowany przez Leonardo, oraz 15-calową kamerę elektrooptyczną do obrazowania w podczerwieni (EO/EI) – Goshawk II dostarczoną przez firmę Hensold, partnera konsorcjum. Całość została zintegrowana z system zarządzania walką fregaty Martinengo typu FREMM, sterowana poprzez stację umieszczoną na okręcie i przeprowadziła wszystkie cztery zaplanowane misje, włączywszy w to wykrycie, identyfikację i rozpoznanie podejrzanej jednostki. Radar  aktywowano w celu wykrywania i identyfikacji, natomiast kamera EO/EI była wykorzystywana do identyfikacji i automatycznego śledzenia.

 

Ponadto, SW-4 wspierał siły specjalne podczas operacji wchodzenia na pokład podejrzanej jednostki, udostępniając dane przenośnym stacjom misji zainstalowanym czasowo na jednostce (RHIB) oraz na śmigłowcu NH90.

 

Cyfrowy Panel Sytuacji Taktycznej ) należy do tzw. Systemu Wsparcia Podejmowania Decyzji (Decision Support Systems, DSS), który zbiera różne rodzaje danych pochodzących z wielu systemów znajdujących się w teatrze działań operacyjnych zapewniając decydentom zaktualizowany obraz scenariusza taktycznego. Działania prowadzone podczas pokazów morskich obejmowały także integrację danych zebranych z systemów wykorzystywanych na scenie operacyjnej w celu opracowania Rozpoznanego Obrazu Morskiego (Recognized Maritime Picture – RMP). W tym zakresie TSDT wykonywał zadanie ośrodka monitorowania taktycznego i koordynacji dla skutecznego wdrożenia  pojazdów bezzałogowych do działania. System raportował dane pochodzące od wszystkich jednostek bezzałogowych zaangażowanych w pokazy morskie, a w szczególności parametry kinematyczne (pozycję, prędkość, kierunek, wysokość) wszystkich zaangażowanych pojazdów. Były one wyświetlane na trójwymiarowym cyfrowym pulpicie sytuacyjnym. Każdy statek bezzałogowy dostarczał dane (namiary radarowe i AIS – automatyczny system identyfikacji) oraz obraz wideo przekazywany przez pokładowe czujniki optyczne (EO/IR), które następnie były przekazywane na okręty, a z nich do naziemnych ośrodków koordynacji poprzez łącze satelitarne. Cztery systemy komunikacji satelitarnej umożliwiały komunikację między okrętami i znajdującymi się na lądzie morskimi ośrodkami operacyjnymi we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Portugalii oraz prototypowym Europejskim Centrum Operacyjnym (EU-MOC) w Brukseli.

 

Centrum Informacji / 10.03.2020 r.