Zdaniem ekspertów

Turystyka europejska ma szansę na odbicie dopiero w 2024 r.

 

 

W okresie, w którym rządy dążą do wprowadzenia coraz bardziej rygorystycznych środków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się nowych, bardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa SARS-CoV-2, „przepustki podróżne” lub „paszporty potwierdzające szczepienie” nie wystarczą, aby ożywić turystykę. Ożywienie w tej branży, zdaniem ekspertów z Allianz Research i Euler Hermes, może nastąpić dopiero w 2024 roku.

 

Aby określić tempo ożywienia należy przyjrzeć się dwóm kwestiom:

1) czasowi potrzebnemu poszczególnym krajom by osiągnąć odporność stadną oraz

2) wnioskom z poprzednich kryzysów gospodarczych.

 

https://centrum-informacji.com/najbardziej-wplywowi-w-turystyce-po-raz-piaty/

 

Podczas gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są na dobrej drodze do osiągnięcia odporności stadnej do końca pierwszej połowy 2021 r., to zdaniem Allianz Research i Euler Hermes, w państwach Unii Europejskiej osiągniecie tego celu będzie możliwe dopiero w drugiej połowie 2021 r., a w Japonii w pierwszej połowie 2022 r.

Może to uniemożliwić osobom, z tych krajów wyjazd do Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii bez dokumentów potwierdzających ich stan zdrowia. Jednocześnie należy zauważyć, że większość dostępnych szczepionek nie zapobiega zakażaniu innych osób zaszczepionych, a zwłaszcza osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione. To również może utrudnić ożywienie turystyki.

 

W przypadku Chin i Republiki Południowej Afryki, odporność stadna powinna zostać osiągnięta w drugiej połowie 2022 r. Obok Indii, szczególne opóźnienia w zakresie szczepień mają miejsce w regionie Ameryki Południowej. Opóźnienie w osiągnięciu odporności stadnej jest spowodowane w szczególności trudnościami w zakresie wprowadzenia na rynki wschodzące bardziej konwencjonalnych i tańszych szczepionek, takich jak chiński CoronaVac oraz problemami dotyczącymi dostaw szczepionek, w szczególności w Brazylii. Ameryka Południowa musi także radzić sobie z niechęcią swojej populacji do szczepień oraz z pewnymi zakłóceniami w zarządzaniu łańcuchem dostaw od miejsca, w którym produkowane są szczepionki, do miejsc, w których są podawane.

 

Warto przypomnieć sobie jak długo trwał powrót do wcześniejszego poziomu wydatków na cele turystyczne po przeszłych kryzysach gospodarczych.

Po dwóch ostatnich poważnych kryzysach (spowodowanych atakami terrorystycznymi z 11 września 2001 r. i światowym kryzysem finansowym w 2009 r.), wydatki na podróże (turystyczne i biznesowe) powróciły do poziomu sprzed kryzysu mniej więcej po upływie 2 lub 3 lat od jego rozpoczęcia. W pierwszym przypadku, czas powrotu do sytuacji sprzed kryzysu determinowała słabość popytu, biorąc pod uwagę obawy dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku światowego kryzysu finansowego, przeszkody w okresie wychodzenia z kryzysu wynikały bardziej z nagłej potrzeby sfinansowania ogromnych deficytów i przeznaczenia środków na ożywienie gospodarcze.

 

https://centrum-informacji.com/pandemia-szalenstwa/

 

Jeśli weźmie się pod uwagę, że obecne załamanie gospodarcze rozpoczęło się w pierwszym kwartale 2020 r., oznacza to, że sektor globalnych usług turystycznych i dotyczących podróży może powrócić do poziomu sprzed kryzysu w drugiej połowie 2022 r. Jednak obecna pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołała bezprecedensowy kryzys gospodarczy, pociągając za sobą wprowadzenie poważnych ograniczeń, takich jak zakazy przemieszczania się i bardzo surowe przepisy dotyczące ograniczeń w podróżowaniu, a także godziny policyjne, które nadal mają wpływ na życie wielu osób w bogatych krajach o dojrzałej gospodarce. W konsekwencji, prawdopodobieństwo powrotu szybkiego rozwoju w branży turystycznej w przyszłym roku jest bardzo mało prawdopodobne.

 

W przypadku Unii Europejskiej, ożywienie w branży turystyki powinno nastąpić szybciej, niż w regionach Stanów Zjednoczonych oraz Azji i Pacyfiku – prognozy na rok 2024 mówią o 771.000.000 turystów, co stanowi ponad trzykrotność rekordowego najniższego poziomu odnotowanego w skali całego świata w roku 2020 r.

 

https://centrum-informacji.com/kryzys-polskich-lotnisk-bedzie-dluzszy-niz-pandemia-koronawirusa/

 

Powrót do normalnej działalności w branży turystycznej nie nastąpi przed upływem następnych 2 lat. Niedawne badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Turystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych wśród profesjonalistów z branży turystycznej potwierdza te wyniki – większość z nich stwierdziła, że nie spodziewa się powrotu do poziomu sprzed pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wcześniej, niż w najlepszym przypadku w roku 2023. 41 proc. respondentów stwierdziło, że spodziewa się powrotu do normy dopiero w roku 2024 lub później.

 

Opracowany przez Allianz Research i Euler Hermes podział liczby turystów według poszczególnych regionów wskazuje, że Unia Europejska będzie wyprzedzać pozostałe regiony, jednak oczekuje się, że pozostanie w tyle za Stanami Zjednoczonymi oraz regionami Azji i Pacyfiku pod względem ogólnego ożywienia gospodarczego. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Unii Europejskiej może osiągnąć 771.000.000 już w 2024 r., co oznacza wartość ponad trzykrotnie wyższą, niż 227.000.000 wizyt odnotowanych w 2020 r.

 

Unia Europejska prawdopodobnie odnotuje większą liczbę wizyt turystów, niż inne regiony, ponieważ w 2020 roku odnotowała największy spadek w wartościach bezwzględnych, wynoszący ponad 500.000.000 turystów międzynarodowych. Ponadto oczekuje się, że państwa Unii Europejskiej będą współpracować w celu lepszego dostosowania się do zniesienia ograniczeń w podróżowaniu – Wspólnota może najwięcej zyskać pod względem ożywienia w turystyce, jeśli uda jej się opracować skuteczne rozwiązanie w zakresie paszportu / kart szczepień.

 

https://centrum-informacji.com/instytut-biznesu-jak-uzdrowic-gospodarke-po-covid-19/

 

Unia Europejska jest nadal regionem najbardziej restrykcyjnym, wyprzedzając o prawie 10 punktów Amerykę Północną i o 20 punktów region Azji i Pacyfiku. Obecny poziom turystyki zależy w dużym stopniu od tego wskaźnika, a fakt, że przepisy europejskie są najbardziej rygorystyczne wyjaśnia, dlaczego sektor turystyki w tym regionie ucierpiał najbardziej. W tej sytuacji, gdyby paszporty szczepień zostały wprowadzone w tym samym czasie w różnych regionach, wzrost sektora turystyki byłby najwyższy w Unii Europejskiej. W rzeczywistości, Komisja Europejska pracuje nad pomysłem paszportów zdrowotnych, aby złagodzić ograniczenia w podróżowaniu już przed okresem letnimw 2020 r. Decydujące będą jednak dwa czynniki:

1) skuteczność szczepionek przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-20w zakresie zapobiegania przenoszeniu choroby oraz

2) wdrażane polityki.

 

Państwa Unii Europejskiej prawdopodobnie znajdą się w sytuacji najbardziej korzystnej, ponieważ będą mogły korzystać z tego samego systemu informacyjnego, z jednolitymi i prawidłowymi danymi wejściowymi (w taki sam sposób, jak dzielą się na przykład danymi gospodarczymi za pośrednictwem bazy danych Eurostat).

 

Jednak nawet zakładając, że system paszportów szczepień będzie działać, mogą pojawić się nowe trudności. Niezależnie od polityki certyfikatów, konsekwencje mogą wynikać ze sposobu wykorzystania paszportów w gospodarce. Wprowadzenie zakazów dotyczących swobody przemieszczania się osób niezaszczepionych, zarówno w kraju, jak i za granicą, może okazać się bardzo skomplikowane.

 

Ożywienie światowego sektora turystyki może również okazać się trudne z powodu przedłużających się ograniczeń podróżowania w krajach Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk, ze względu na pojawienie się nowych wariantów, w odniesieniu do których dostępne szczepionki wydają się być mniej skuteczne, a być może nawet całkowicie nieskuteczne, jeśli chodzi o nowe mutacje, które istnieją już obecnie lub pojawią się dopiero w przyszłości. Prognozuje się, że liczba przyjazdów turystów do tych regionów w 2024 r. osiągnie odpowiednio 326.000.000 i 136.000.000. Podział na regiony wskazuje, że udział w rynku europejskim pod względem liczby przyjazdów turystów ma wzrosnąć do 55 proc. w 2024 r. w porównaniu z 51 proc. w 2019 roku, podczas gdy w Ameryce Północnej pozostanie niezmieniony (około 10 proc.), a w regionie Azji i Pacyfiku zmniejszy się z 25 proc. do 23 proc.

 

https://centrum-informacji.com/nowy-lad-dzieki-infrastrukturze/

 

Przyglądając się poszczególnym podsektorom, okazuje się, że do 2022 r. tylko krajowy sektor turystyki może powrócić na drogę rozwoju. Nie zrekompensuje to jednak strat związanych z bardziej dochodowymi podróżami międzynarodowymi i biznesowymi, które mogą występować aż do 2023 r. Turyści krajowi zwykle nie wydają tak dużo pieniędzy, jak zagraniczni, przewidujemy jednak, że nawet jeszcze w 2023 r. obroty w segmencie podróży międzynarodowych będą nadal o -8 proc. niższe, niż poziom sprzed kryzysu. Wzrost liczby osób bezrobotnych również potęguje ten problem, ponieważ konsumenci prawdopodobnie ograniczą wydatki na wyjazdy turystyczne.

 

Podsumowując, pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 może położyć kres „zglobalizowanej” turystyce i podróżom na długi czas, zmuszając przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej oraz związanej z podróżami do zmiany ich modeli biznesowych.

 

Autorzy raportu: Marc Livinec – Starszy Doradca i Louis Adjiman – Asystent badawcz

 

Porta Informacyjny /Dec/ 26.03.21