Wiadomości

Prawie wszyscy chorzy na PChN zaszczepieni

Dzięki pomocy i zaangażowaniu personelu medycznego ośrodków Diaverum, na przestrzeni ostatnich tygodni pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawiriusowi SARS-cOv-2 przyjęło łącznie 82,1 proc. pacjentów, przy czym ponad 19 proc. z nich otrzymało już drugą dawkę.

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi 4.200.000 dorosłych osób, przy czym rozpoznanie to zostało postawione wg danych Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko 210.000 osób, zaś około 10 proc. z nich wymaga leczenia nerkozastępczego. Pacjenci dializowani stanowią szczególną grupę osób narażonych na ciężki przebiegu choroby COVID-19. Stacje dializ począwszy od 16 marca 2021 r. mogą realizować szczepienia tej chorobie na terenie własnej placówki.

https://centrum-informacji.com/stacje-dializ-w-obliczu-koronawirusa/

Pacjenci dializowani, ze względu na obniżoną odporność oraz choroby współistniejące, są szczególnie narażeni na ciężki przebieg choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zarówno dane światowe jak i polskie to potwierdzają, przy czym należy szczególnie zwrócić uwagę na bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności – sięgający 25 proc. osób dializowanych, które zachorowały na COVID-19.

Szczepienia chronią przed objawowym i ciężkim przebiegiem COVID-19 oraz są szczególnie zalecane dla osób z ryzykiem poważnego przebiegu choroby. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem SARS-CoV-2 będzie skuteczniejsza, dlatego też ważne jest, aby jak największa liczba pacjentów dializowanych mogła bezpiecznie zaszczepić się, w jak najszybszym czasie.

„Naszą ambicją jest, aby wszyscy nasi pacjenci i personel zaszczepili się przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2. Szczepienia zmniejszają liczbę ciężkich przypadków zakażenia, ograniczają potrzebę hospitalizacji i leczenia powikłań, ale przede wszystkim ratują życie oraz są kluczem do osiągnięcia odporności zbiorowej i zakończenia pandemii.” – Wyjaśnił Ryszard Zając – Dyrektor Naczelny Diaverum Polska.

https://centrum-informacji.com/leczenie-nerkozastepcze-i-jego-historia-w-polsce/

Podjęta przez Ministerstwo Zdrowia decyzja o zakwalifikowaniu pacjentów dializowanych do pierwszego etapu szczepień przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2, w ramach Narodowego Programu Szczepień, pozwoliła ośrodkom dializ na uzyskanie statusu Punktów Szczepień. Dzięki temu, pacjenci kwalifikowani do szczepienia mogą je otrzymać w swoich ośrodkach dializ. Od 16 marca 2021 r w ośrodkach dializ firmy Diaverum, w ramach programu masowych szczepień grupy 1B, pierwszą dawkę szczepionki przyjęło niemal 54 proc. pacjentów. Jednak, dzięki zaangażowaniu personelu medycznego, łączna liczba pacjentów zaszczepionych przeciw chorobie COVID-19 w ośrodkach dializ Diaverum w całej Polsce, wynosi dziś już 82,1 proc. Drugą dawkę przyjęło 19,2 proc. pacjentów.

Począwszy od pierwszych tygodni 2021 roku, personel Diaverum aktywnie wspierał pacjentów z grupy osób powyżej 70. i 80. roku życia deklarujących chęć przyjęcia szczepienia, oferując pomoc w rejestracji na szczepienie lub jak miało to miejsce w ośrodku Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Diaverum w Gdyni – organizację szczepień na terenie ośrodka dializ, we współpracy z punktem szczepień szpitala węzłowego.

„Dzięki współpracy z Punktem Szczepień Szpitali Pomorskich w Gdyni, pierwsze szczepienia przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2COVID-19 rozpoczęły się już 25 stycznia 2021 r. i objęły swym zasięgiem 62 pacjentów hemodializowanych oraz jedną pacjentkę dializowaną otrzewnowo. Szczepieni pacjenci nie kryli wzruszenia z powodu zorganizowania akcji szczepienia na miejscu w ośrodku. Szczególnie miało to ogromne znaczenie dla osób z ograniczeniami ruchowymi lub nie mających wsparcia bliskich w dowozie do Punktu Szczepień. Chciałabym podziękować całemu personelowi zaangażowanemu w ten proces, bez którego pracy nie było by to możliwe.” – Powiedziała Sylwia Rodak – Pielęgniarka Zarządzająca, odpowiedzialna za organizację szczepień w ośrodku Diaverum w Gdyni – Pomoc i wsparcie pacjenta stanowi dla mnie duży priorytet i codziennie mobilizuje do dalszej, ciężkiej pracy”.

Wcześniej, w ramach szczepień grupy „0”, szczepieniom został poddany personel medyczny. W ośrodkach Diaverum do tej pory pierwszą dawką zaszczepionych zostało 79,2 proc. osób z personelu medycznego, zaś drugą 68 proc. Dzięki temu, zarówno pacjenci jak i personel wykazali się odpowiedzialną postawą nie tylko wobec własnego zdrowia, ale również troską o tworzenie bezpiecznego środowiska dla wszystkich osób przebywających w ośrodku dializ.

Diaverum zapewnia opiekę nefrologiczną poprawiającą jakość życia pacjentom z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Jest to wiodący, światowy dostawca usług nefrologicznych. Obejmuje opieką blisko 40.000 pacjentów. Wykonuje około 6.200.000 zabiegów rocznie. Wizją Diaverum jest transformacja opieki nefrologicznej, zapewniająca najwyższą jakość opieki dla pacjentów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów dla płatników. Zajmuje się hemodializą oraz szerokim wachlarzem usług począwszy od profilaktyki, dializy otrzewnowej i opieki domowej, aż po leczenie chorób współistniejących i transplantacji. Diaverum zatrudnia około 12.000 pracowników i prowadzi 451 ośrodków dializ w 24 państwach na całym świecie. Siedziba główna Diaverum znajduje się w Malmö, w Szwecji www.diaverum.com

Portal Informacyjny /ART/ 30.03.2021