Wiadomości

Henryk Skarżynski: Powrót Beethovena

 

 

Problem wad słuchu już dawno stał się chorobą cywilizacyjną. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 466.000.000 ludzi na świecie ma bardzo poważne wady słuchu, a inne zaburzenia słyszenia dotyczą ok. 1.000.000.000.

Te liczby będą tylko rosnąć, a mimo to wiedza o problemach ze słuchem oraz o skutecznych możliwościach ich leczenia wciąż ograniczona. Z tego powodu prof. Henryk Skarżyński napisał powieść filmową pt.: „Powrót Beethovena”, w której przez pryzmat tragedii znanego kompozytora i pianisty pokazane są osiągnięcia artystyczne jego pacjentów w Światowym Centrum Słuchu i innych miejscach oraz osiągnięcia programu leczenia głuchoty w Polsce. Powieść trafia do czytelników 26 marca 2021 r. a więc w rocznicę śmierci Ludwiga van Beethovena, który tworzył arcydzieła muzyczne pomimo walki z postępującą głuchotą.

 

W książce „Powrót Beethovena” prof. Henryka Skarżyńskiego przedstawione zostały różne drogi życiowe dzieci, które urodziły się głuche w różnych miejscach na świecie. Autor uzmysławia czytelnikowi, że w dalszym ciągu wiedza o tych problemach ze słuchem oraz o skutecznych możliwościach ich leczenia nie jest wystarczająca. Bohaterowie powieści zmagają się na co dzień z wieloma przeciwnościami. Pokazane są ich losy – jako początkowo niesłyszących, a następnie dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia – słyszących młodych ludzi, ich problemy w szkole, środowisku młodzieżowym, sportowym, uniwersyteckim oraz dorosłym. Opisując przykładowe losy bohaterów pokazane są problemy i osiągnięcia związane z ich rozwojem słuchu, mowy, opanowywania kolejnych języków, kształcenia i doskonalenia umiejętności artystycznych – muzycznych i wokalnych. Czytelnik towarzyszy bohaterom przez ich całą drogę powrotu do świata dźwięku i swobodnej komunikacji z otoczeniem.

 

„Pomysł napisania powieści „Powrót Bethovena” zrodził się już kilka lat temu. Moi pacjenci czasem żartowali, że gdyby Beethoven żył w naszych czasach, to na pewno bym umiał i mógł mu pomóc. Choć jestem pewien, że w Światowym Centrum Słuchu kompozytor mógłby otrzymać najlepszą pomoc z możliwych, to zawsze nurtowało mnie pytanie czy wówczas stworzyłby tak wiele pięknych utworów, którymi się zachwycamy? Te myśli w końcu zaowocowały rozpoczęciem prac nad scenariuszem filmu fabularnego oraz powieści o osiągnięciach współczesnej nauki, medycyny, moich pacjentów, przeplatanej elementami autobiograficznymi i wspomnieniami Beethovena.” – Wyjaśnia prof. Henryk Skarżyński, autor książki, założyciel i dyrektor Światowego Centrum Słuchu i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

 

W książce „Powrót Bethovena” prof. Henryka Skarżyńskiego pokazane zostały także osiągnięcia polskiej nauki i medycyny, które stały się podstawą najnowszych osiągnięć technologicznych pozwalających nieść pomoc prawie każdemu. Opisany został również fragment działalności Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – największej w skali międzynarodowej jednostki, w której wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

 

„Osiągnięcia bohaterów książki „Powrót Bethovena”, ich bliskich i otoczenia, które ich wspierało i wspiera, wpisują się w aktualne, rzeczywiste, międzynarodowe kontakty naukowe lekarzy i innych specjalistów oraz tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce i dotknęły polskie społeczeństwo. Międzynarodowy charakter wielu zdarzeń oraz różna narodowość bohaterów pokazują, że nauka i medycyna nie zna granic, tak jak nie znamy nadal granic możliwości człowieka, który rodząc się głuchym może być – po zastosowaniu skutecznego leczenia – wspaniałym artystą, np.: muzykiem. To uświadamia nam wszystkim, jak wielkie znaczenie ma muzyka w rozwoju człowieka oraz w jakim stopniu wpływa ona na rozwój współczesnych społeczeństw. Muzyka posiada również właściwości terapeutyczne, które dają wsparcie pacjentom w terapii wielu schorzeń.” – Opowiada prof. Henryk Skarżyński.

 

Jednym z celów powieści „Powrót Bethovena” prof. Henryka Skarżyńskiego jest pokazanie, że wiedza o problemach ze słuchem oraz o skutecznych możliwościach ich leczenia nie jest we współczesnym społeczeństwie wystarczająca. Bohaterowie książki zmagają się na co dzień z wieloma przeciwnościami, aśledzenie ich losów przypomina zmultiplikowany symbolicznie powrót do naszej świadomości wielkiego kompozytora Ludwika van Beethovena.

 

W książce „Powrót Bethovena” prof. Henryka Skarżyńskiego czytelnik ma okazję poznać też pewne historie dotyczące tytułowej postaci Ludwiga van Beethovena, napisane z perspektywy odczuwanych przez niego emocji i zmagań z postępującą głuchotą, która była przyczyną jego życiowego dramatu. W powieści autor wykorzystał fragmenty listów i zapisków kompozytora, dzięki którym czytelnik poznaje Ludwiga van Beethovena przez pryzmat codziennych zmagań z otaczającą go rzeczywistością, w której na plan pierwszy często wysuwały się nieustanna troska o byt i walka z przewlekłymi chorobami. Poznajemy niezwykle bogaty świat uczuć kompozytora– jego radości i uniesienia, ale też ból, strach i cierpienie. Te uczucia znane są wszystkim pacjentom Światowego Centrum Słuchu.

 

W powieści „Powrót Bethovena” prof. Henryka Skarżyńskiego zostało umieszczonych kilkadziesiąt rycin dotyczących różnych sytuacji nawiązujących do toczących się równolegle akcji. Czytelnik może skorzystać z umieszczonych obok nich kodów QR i odtworzyć różne prawdziwe historie filmowe oraz animacje z ostatnich 48 lat, które przechowały się w zbiorach autora lub Światowego Centrum Słuchu. Stanowią one pewną dodatkową atrakcję, dokumentującą zwyczajne i przełomowe wydarzenia.

 

Każdy pacjent Instytutu to osobna historia powrotu do świata dźwięków, a tych przez lata zebrało się dziesiątki tysięcy. Ten wielki sukces to efekt pracy prof. Henryka Skarżyńskiego – pomysłodawcy, inicjatora, założyciela placówki i jego zespołu, który 30 lat temu rozpoczął program leczenia głuchoty w Polsce, następnie przeprowadził wiele pionierskich w skali światowej operacji. Z Jego inicjatywy i na podstawie przygotowanego przez niego programu 25 lat temu powołany został Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – wiodący obecnie w Polsce instytut badawczy i wysoko wyspecjalizowany szpital zapewniający kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.

 

Portal Informacyjny /ART/ 26.03.2021