Wiadomości

Konferencja Zatrudnianie obywateli Ukrainy

 

W czwartek 24 marca 2024 r. odbędzie się konferencja dla pracodawców na temat zatrudniania obywateli Ukrainy. Wydarzenie organizują Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski oraz Ewa Dorna – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

 

Z Ukrainy, w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej, uciekło już ponad 3.000.000 Ukraińców, głównie kobiet i dzieci. Znaczą większość szuka schronienia w Polsce. Potrzebują zakwaterowania, środków do życia i pracy a dzieci możliwości nauki. Nieoczekiwany pobyt tak ilości Ukraińców w Polsce wymaga poszerzenia wiedzy na temat legalnego pobytu w Polsce, obywateli Ukrainy, powierzenia wykonywania pracy bez zezwolenia (oświadczenie), oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Warto również znać formy i możliwości wsparcia aktywizacji zawodowej. Konferencja dla pracodawców na temat zatrudniania obywateli Ukrainy rozpocznie się o godz. 11.00, w czwartek, 24 marca 2024 r. w Centrum Powiatowym Iskra przy ul. Kilińskiego w Pile.

 

– Coraz więcej obywateli Ukrainy, uciekając przed wojną przybywa do rzeczpospolitej Polskiej, w tym również do północnej Wielkopolski. Obecnie wielu z nich, aby normalnie żyć i zapewnić byt sobie i swoim dzieciom, szuka pracy.” – Uważa Eligiusz Komarowski Starosta Pilski. – „Pomoc w tym zakresie stanowi dla przedsiębiorców i władz samorządowych wyzwanie. DO tego potrzebna jest wiedza. Stąd inicjatywa zorganizowania konferencji dla pracodawców na temat zatrudniania obywateli Ukrainy.” – – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski Starosta Pilski.

 

O tym jak zatrudnić obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczpospolitej Polskiej, jakie formalności należy załatwić i jakie wsparcie jest możliwe, mowa będzie właśnie podczas konferencji dla pracodawców na temat zatrudniania obywateli Ukrainy organizowanej przez Powiat Pilski. Do dyspozycji pracodawców, jeszcze przez dwie godziny po zakończeniu konferencji, dostępni będą eksperci Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Będzie zatem możliwość przeprowadzenia także indywidualnych rozmów. Pracodawców zainteresowanych udziałem w konferencji, ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod nr tel. 67 210 93 50.

 

Portal Informacyjny, /DEC/ 23.03.2022