Wiadomości

Dobre wiadomości z rynku pracy

 

W związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę do Polski dotarło blisko 3.000.000 uchodźców. Polacy wykazali wspaniałą życzliwość i pomoc uciekinierom. Wiadomo jednak, że będzie to oznaczać wiele trudności. Pojawiły się obawy o sytuację na rynku pracy. Tymczasem ze Starostwa Powiatowego w Pile dociera dobra wiadomość, że bezrobocie spada.

Z informacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile wynika, że w powiecie zarejestrowanych na koniec marca 2022 r. były 2.492 osoby, to blisko 440 mniej niż na początku 2021 r. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 4,7 procent, dla porównania na koniec 2020 r. było to 5,5 procent. Sytuacja poprawia się, między innymi dzięki wsparciu rynku pracy.

„W 2022 roku, poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Powiat Pilski pozyskał 13.000.000 zł, z czego około 11.000.000 trafi na aktywizację osób bezrobotnych.” – Informuje Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na różne formy aktywizacji zawodowej takie jak: dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej; staże, refundacja wyposażenia nowych miejsc pracy i szkolenia.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

W 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile przeznaczy także 1.300.000 zł na utworzenie nowych stanowisk pracy lub podjęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami. Wnioski w sprawie wsparcia można składać przez stronę internetową PUP w Pile: http://pila.praca.gov.pl w zakładce „Aktualności” i „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny”.

Portal Informacyjny, /dec/ 8.04.2022