Wiadomości

Fachowcy potrzebni na cito

Portal Informacyjny: Co trzeci przedsiębiorca w Polsce odczuwa braki kompetencyjne pracowników w swoich strukturach. Niedobór praktycznych umiejętności pozostaje jednym z najważniejszych czynników charakteryzujących obecny rynek pracy – to konkluzja z raportu Polskiego Forum HR „Trendy w zatrudnieniu 2022”. Największe braki deklarują przedsiębiorstwa z sektorów transportu, logistyki i motoryzacji.

Komisja Europejska ustanowiła 2023 rok „Rokiem Umiejętności”. Celem jest zainteresowanie młodych Europejczyków do kontynuowania nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udziału w szkoleniach dofinansowanych z funduszy unijnych. Sytuacja jest poważna. 77 proc. unijnych przedsiębiorstw dotykają trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ciekawą formą wzmocnienia procesu kształcenia i szkolenia branżowego stanowią olimpiady i konkursy umiejętności zawodowych. Wydarzenia te mają praktyczny charakter, a także stwarzają uczniom możliwości zaprezentowania umiejętności zawodowych przed rówieśnikami z całego świata, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji branżowych. Zmieniają one stereotypowe myślenie o nauce w szkołach branżowych, budują ich profesjonalny wizerunek a przede wszystkim promują ścisłą współpracę szkół i pracodawców.

600 zawodników z całej Europy rywalizowało we wrześniu 2023 w Gdańsku na największym konkursie umiejętności branżowych w Europie VIII EuroSkills. W zawadach wyłoniono najlepszych specjalistów w blisko 40 dziedzinach, kluczowych dla funkcjonowania współczesnej gospodarki, takich jak spawalnictwo, mechatronika czy programowanie. Rzeczpospolitą Polską reprezentowało aż 41 zawodników.

Podczas EuroSkills uczestnicy wykonują serię zadań i projektów w ściśle określonych ramach czasowych i zgodnie z wymagającym kodeksem rywalizacji. Projekty wymagają szerokiej wiedzy technicznej i umiejętności, których zawodnicy uczą się i opanowują podczas studiów i szkoleń w miejscu pracy.

Polscy reprezentanci zdobyli na mistrzostwach łącznie aż 13 medali. Trzy złote przypadły: Rafałowi Rygalikowi – specjaliście w dziedzinie frezowanie CNC, Janowi Firlejowi, który startował w kategorii elektronika, a także Piotrowi Wyrzykowi i Hubertowi Krasuskiemu, młodym fachowcom w obszarze integracji robotów przemysłowych. Oprócz trzech złotych medali, Polacy zdobyli jeszcze 1 srebrny, który wywalczył Dawid Miotk, w konkurencji obsługa gości hotelowych, 3 brązowe (Rafał Piechaczek – mechanika pojazdów ciężarowych, Dorota Cieślicka – budownictwo cyfrowe,Krzysztof Żurek – chłodnictwo i klimatyzacja), a także aż 6 medali doskonałości, przyznawanych za uzyskanie bardzo wysokiego wyniku punktowego (Alan Kaczkowski – spawalnictwo; Janusz Perucki – gotowanie; Emilia Wilde – fryzjerstwo; Łukasz Kobyłecki – serwis restauracyjny; Mateusz Wyskok – instalacje sanitarne i grzewcze oraz Weronika Kwiatek-Binda – florystyka).

EuroSkills promuje rozwój szkolnictwa branżowego. Głównym celem tej inicjatywy jest podniesienie i zmiana kwalifikacji pracowników w UE oraz ograniczenie niedoboru fachowców w Europie. – „W przeszłości szkolnictwo branżowe nie było bardzo faworyzowane przez nasze władze czy program edukacyjny.” – Ocenia Kordowski – Market Manager, Würth Polska, jednego z partnerów odbywających się w Gdańsku EuroSkills. – „Teraz to się zmienia. Polska zaczyna odczuwać drastyczny brak fachowców w różnych dziedzinach. Dlatego takie wydarzenia jak EuroSkills pomagają zwrócić uwagę rządzących, uczelni a także samych adeptów czy potencjalnych studentów na to, że porządny fach w ręku nie musi oznaczać ciężkiej pracy. Młodzi specjaliści świetnie odnajdują się w wykorzystaniu w pracy najnowszych technologii, które bardzo ją ułatwiają.” – Uważa Artur Kordowski – Market Manager, Würth Polska, jednego z partnerów odbywających się w Gdańsku EuroSkills.

Wybór wykształcenia akademickiego nie musi być najlepszym rozwiązaniem dla młodych ludzi. Jak informował Główny Urząd Statystyczny w specjalnym raporcie poświęconym szkolnictwu w Polsce w roku szkolnym 2018/2019, co prawda najpopularniejszym typem szkół ponadgimnazjalnych są od lat licea ogólnokształcące, które przed pięciu laty wybrało 46,7 proc. absolwentów gimnazjów, Jednak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odnotowano stopniowy wzrost liczby specjalnych szkół przysposabiających do pracy. 

W roku szkolnym 2018/19 były 522 placówki tego typu, w których uczyło się 10.500 osób. W wyniku reformy edukacji zasadnicze szkoły zawodowe zostały przekształcone w branżowe szkoły I stopnia. W roku szkolnym 2018/19 działało 1.578 branżowych szkół I stopnia dla młodzieży oraz funkcjonowały 522 szkoły przysposabiające do pracy. Do branżowych szkół I stopnia uczęszczało łącznie 146.200 uczniów, w tym uczniowie oddziałów zasadniczych szkół zawodowych. Ponadto liczba uczniów istniejących ponad 1.800 techników sięgnęła ok. 600.000. 

Już 58,5 proc. młodych ludzi w szkołach ponadpodstawowych stawia na naukę praktycznych umiejętności w szkołach zawodowych. Ten odsetek, wyższy niż średnia w Unii Europejskiej, wskazuje, że w Polsce zaczynamy doceniać prestiż przygotowania do zawodu.

Portal Informacyjny, /KAM/ 26.10.2023