Wiadomości

Po raz pierwszy nagrody Kod ESG

Portal Informacyjny: Kod ESG to nagroda dla przedsiębiorstw i organizacji, których strategie działania opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki mogą być przykładem i inspiracją dla innych. Właśnie zostały przyznane po raz pierwszy w trakcie to konferencji programowej „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” III Kongresu ESG.

Skrót ESG (od pojęć w języku angielskim: Environmental, Social, Governance, co oznacza po polski: środowisko, społeczeństwo, zarządzanie) to jeden z ważniejszych terminów w kontekście aktywności, mający wpływ na aspekty zarządzania i odpowiedzialności biznesowej. Celem podejmowanych działań jest ocena i projektowanie zarządzania, z uwzględnieniem środowiskowa, społeczności i biznesu. Termin ESG zazwyczaj używany jest w odniesieniu do inwestycji i bierze pod uwagę wspomniane 3 kluczowe elementy, w kontekście wpływu na wartość i długoterminową perspektywę danej organizacji. ESG jest ważne także dla inwestorów ponieważ wpływa na reputację i stabilność oraz zdolność do generowania zysków w dłuższej perspektywie czasu. Z tych powodów organizatorzy III Kongresu ESG postanowili wyróżnić przedsiębiorstwa i organizacje, których strategie działania opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki mogą być przykładem i inspiracją dla innych, nagrodami Kod ESG.

W skład Kapituły nagrody Kod ESG wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, redakcja RaportCSR.pl, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).Partnerami Głównymi były przedsiębiorstwa: Hasco-Lek, Diaverum, Lidl Polska i Żabka.

Nagroda Kod ESG została przyznana w pięciu kategoriach. 

W kategorii „Osobowość” przypadła Martynie Zastawnej, założycielce przedsiębiorstwa WashWash, która w 2022 r. znalazła się w gronie piętnastu kobiet z całego świata, wybranych przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki do programu mentoringowego Fortune Most Powerful Women. Jest promotorką kultury less waste.

W kategorii „Środowisko” Kapituła uhonorowała L’Oréal Polska – za działania prowadzone na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia śladu węglowego, korzystania z odnawialnych źródeł energii i promocji gospodarki obiegu zamkniętego. Kategoria „Społeczeństwo” to nagroda dla DHL Parcel Polska, w uznaniu prowadzonej przez przedsiębiorstwo polityki różnorodności oraz rozbudowanej polityki prorodzinnej i pracowniczej. 

W kategorii „Ład korporacyjny” zwyciężył BNP Paribas Bank Polska, który w ramach strategii na lata 2022-2025 postawił sobie za cel bycie liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonych finansów. 

W kategorii „Media” nagroda przypadła Grzegorzowi Nawackiemu – redaktorowi naczelnemu dziennika „Puls Biznesu”; to efekt promocji zasad odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców i prowadzenia edukacji w zakresie raportowania niefinansowego na łamach gazety i portalu, a także przy okazji organizowanych wydarzeń.

„Budowa świadomości w zakresie tego, czym jest zrównoważony rozwój i jakie ma znaczenie dla naszej gospodarki, dla każdego z nas, powinna być dzisiaj jednym z istotnych zadań dla biznesu, władzy i organizacji pozarządowych.” – Komentuje Krzysztof Przybył – prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. – „Żeby nie uprawiać malkontenctwa: proszę pomyśleć jak wzrosła w ostatnich kilkunastu latach świadomość Polaków w tak ważnych kwestiach, jak ochrona środowiska, poszanowanie różnorodności czy zielona energia. To są sprawy, które większość łączą ponad podziałami. Znana jest ich wartość i wiadomo, że ta wartość dla przyszłych pokoleń będzie jeszcze większa. Co więcej, można wierzyć, że Polska w tych dziedzinach może być liderem, może dokonywać zmian i wyznaczać trendy. Do tego potrzeba wspólnej pracy – a wszystkich może połączyć wspólny wysiłek w dobrym celu.” – Uważa Krzysztof Przybył – prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Portal Informacyjny, /KAM/