Wiadomości

Oświadczenie Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z o.o. oraz pracowników Stadniny Koni Janów Podlaski

Działając w imieniu Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z o.o. oraz pracowników Stadniny Koni Janów Podlaski, w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi do opinii publicznej na temat Stadniny Koni Janów Podlaski, w tym między innymi w postaci artykułów prasowych publikowanych przez portal wyborcza.pl, jak i w postaci informacji przekazywanych do organów państwowych sprawujących nadzór nad Stadniną Koni Janów Podlaski sp. z o.o. niniejszym oświadczamy, że w sposób zdecydowany negujemy informacje o rzekomym spożywaniu alkoholu przez pracowników stadniny w trakcie pracy, a co za tym idzie niewykonywaniu obowiązków służbowych w czasie pracy. Jest to całkowita nieprawda, która po raz kolejny pojawiła się w związku z funkcjonowaniem Stadniny Koni Janów Podlaski celem zdyskredytowania jej działalności jak i ukazania pracowników Stadniny jako niewykwalifikowanej, niesubordynowanej kadry uniemożliwiającej funkcjonowanie Stadniny Koni Janów Podlaski.

Nadto całkowicie zaprzeczamy insynuacjom związanym z radykalnym ograniczeniem zatrudnienia pracowników spółki, istnienia specjalnego „klucza” wg którego dochodzi do zatrudnienia pracowników, czy usuwania „niewygodnych” pracowników Stadniny. Stadnina od lat posiada stałe zatrudnienie, dzięki czemu zostaje zachowana ciągłość jej działalności. Niemniej oczywistym są zmiany kadrowe po stronie Stadniny w pewnym zakresie, które odbywają się na bieżąco, bez ryzyka zagrożenia dla jej działalności. Jest to normalna praktyka, występująca w każdym innym przedsiębiorstwie tej wielkości. Również nie występuje rzekomy brak pracowników do wykonania niezbędnych obowiązków związanych z utrzymaniem zarówno hodowli koni jak i bydła. Poziom zatrudnienia Stadniny pozostaje od lat na podobnym poziomie, co publikacje prasowe skutecznie pomijają.

Co więcej, zaprzeczamy kolejnym insynuacjom co do występowania mobbingu w Stadninie. O występowaniu tego rodzaju zachowań osób zarządzających pracownicy Stadniny powzięli informację z artykułów prasowych jak i donosów składanych na działalność Stadniny. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z o.o. w przypadku wystąpienia takiego zjawiska, jako pierwszy wystąpiłby z żądaniami wyjaśnień wobec osób zarządzających jak i konkretnymi krokami prawnymi. Jednak takie sytuacje nigdy nie wystąpiły w ramach działalności Stadniny.

https://portal-informacyjny.com/sukces-kowr-xlv-narodowy-pokaz-koni-arabskich-czystej-krwi-w-janowie-podlaskim/

Wszelkie powyższe doniesienia nie znajdują jakiegokolwiek pokrycia w rzeczywistości działalności Stadniny Koni Janów Podlaski. Należy tutaj wspomnieć i podkreślić sukcesy, które Stadnina dzięki rzetelnej i oddanej pracy załogi odnosi. Do najbardziej prestiżowych możemy zaliczyć sukces Aukcji Pride of Poland 2023, która ponownie zyskała uznanie w opinii hodowców koni, kupców jak również wszystkich gości przybyłych z całego świata. 

Nie możemy również pominąć, jak bardzo jesteśmy dumni z całego zespołu Stadniny, który wykonał ogrom pracy, doprowadzając do sukcesu osiągniętego w październiku br. Podczas Czempionatu Europy w Bedizzole (Włochy), uzyskując dla Stadniny Koni Janów Podlaski prestiżowy tytuł Najlepszego Europejskiego Hodowcy i przyczyniając się do uzyskania przez Polskę tytułu Najlepszego Narodowego Zespołu Pokazu. Takich sukcesów dzięki pracy załogi jest na koncie Stadniny w tym sezonie znacznie więcej. Czy takie oraz podobne sukcesy odnosiła by załoga mobbingowana?

Po raz kolejny opinia publiczna zostaje wprowadzana w błąd co do działalności Stadniny
jak i pracy wykonywanej przez jej pracowników. W ocenie Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z o.o. jak i pracowników Stadniny, mają one na celu zdyskredytowanie pracowników, zarządu jak i samej stadniny koni w Janowie Podlaskim. W związku z powyższym pozostajemy zobowiązani na reakcję co do publikowanych nieprawdziwych informacji jak i pomówień. Nie wykluczamy w tym obszarze podjęcia dalszych działań prawnych celem obrony dobrego imienia zarówno pracowników jak i samej Stadniny.

Wskazujemy przy tym, iż celem ponownej nagonki na działalność Stadniny Koni może pozostawać chęć jej prywatyzacji, czego zapowiedź została wskazana w artykule wyborcza.pl. Niniejszym oświadczamy, że Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z o.o. jak i pracownicy Stadniny nie wyrażają zgody na prywatyzację Stadniny Koni w Janowie Podlaskim teraz jak i przyszłość i nie będą biernie przyglądać się tego typu zamiarom poprzedzonym celowym ukazywaniem Stadniny w złym świetle, jako źle zarządzanej, niewydajnej, zatrudniającej osoby z problemem alkoholowym, by ostatecznie jako rozwiązanie wskazać prywatyzację. Na to nie ma naszej zgody!

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Rolnictwa w Rzeczpospolitej Polskiej w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z o.o.

Wygoda, dnia 2 listopada 2023 r.


Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP powstał 10 lutego 1983 r. Obecnie do Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego należy 31 pracowników czyli ponad połowa z zatrudnionych (70 osób) w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z o.o.

Stadnina Koni Janów Podlaski – powstała w 1817 r. Jest to najstarsza polska stadnina koni arabskich czystej krwi. Siedzibą Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. jest Wygoda, koło Janowa Lubelskiego, w założonym w 1817 zespole klasycystycznych stajni. Zajmuje ona obszar 2.500 ha, co stanowi około 18 proc. powierzchni gminy. Kapitał zakładowyprzedsiębiorstwa wynosi 11.312 500 zł. Stadnina specjalizuje się w hodowli koni krwi arabskiej i półkrwi angloarabskiej oraz krów mlecznych. To właśnie hodowla bydła pozwala utrzymywać hodowlę koni. W Stadninie Koni Janów Podlaski odbywają się w sierpniu aukcje koni, które przyciągające hodowców i wystawców z Polski i z zagranicy. Nadzór właścicielski nad Spółką sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

O dobrej kondycji hodowli koni w Stadninie Koni Janów Podlaski świadczą rezultaty sezonu pokazowego w 2023 r. Osobniki ze Stadniny otrzymały srebrny i brązowy medal na tytularnym pokazie we Włoszech. Prestiżowy tytuł Najlepszego Europejskiego Hodowcy trafił do Stadniny Koni Janów Podlaski. W Bedizzole, we Włoszech wystąpiło 5 janowskich koni, z czego 3 były pierwsze w klasach. W sezonie w 2023 r. konie Stadniny Koni Janów Podlaski zdobyłyłącznie 22 medale.

Portal Informacyjny, /DEC/ 2.11.2023