Wiadomości

Związek Literatów na Mazowszu w 2021 r.

 

Zakończenie każdego roku sprzyja podsumowaniom. Dokonał go również Związek Literatów na Mazowszu.

 

Otóż mimo pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wielu kłopotów, Związek Literatów na Mazowszu, zaznaczył w 2021 r. swoją obecność na jako organizacja kulturotwórcza, rozwijająca się w oparciu o chlubne tradycje regionu. Stowarzyszenie może pochwalić się sporym dorobkiem wydawniczym – w 2021 r. ukazało się 10 autorskich książek, ponadto „Obława Augustowska” dr. Teresy Kaczorowskiej miała trzecie wydanie w Polsce. Pozycja została też przetłumaczona też na język angielski i będzie wydana w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 2022 r. przez bardzo dobre wydawnictwo McFarland. Dużym sukcesem jest też wydawanie przez Związek Literatów na Mazowszu – i to od 23 lat!- „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, także prowadzenie własnej strony internetowej (www.zlmaz.pl), kontakty z licznymi środowiskami literackimi.

 

https://centrum-informacji.com/swiatowy-dzien-poezji-po-raz-21/

 

Związek Literatów na Mazowszu współpracuje z wieloma instytucjami kultury, oświaty, samorządami i organizacjami społecznymi, dzięki czemu mimo pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 udało się przeprowadzić cykliczne imprezy literackie organizowane przez Stowarzyszenie, w „Realu” (choć często z przesunięciem terminów), z zaproszeniem wielu pisarzy z Polski i zagranicy. Były to: XXI edycję Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO (15 czerwca 2021r.), XXXII Wiosnę Literatury z Gołotczyźnie (17-18 czerwca 2021 r.), XVI Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (10-11 września 2021 r.) i XXVI Ciechanowską Jesień Poezji (8-9 października 2021 r.)

 

Związek Literatów na Mazowszu był także współorganizatorem 4 konkurów literackich: VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” w Gołotczyźnie, XVIII Konkursu na Książkę Roku 2019 Związku Literatów na Mazowszu „Złote Pióro” w Ciechanowie, XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego” w Płońsku i II Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla Młodzieży „O Laur Zygmunta z Opinogóry” w Opinogórze.

 

https://agencja-informacyjna.com/kultura/poetycka-jesien-w-ciechanowie/

 

Warto dodać, że Związek Literatów na Mazowszu wprowadził w 2021 r. na rynek swoje wydawnictwo pod nazwą Oficyna ZLM, a jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych był spektakl „Norwid wizjoner” w wykonaniu artystów z Paryża, podczas XXVI Ciechanowską Jesień Poezji.

 

Mimo pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 pisarze Związku Literatów na Mazowszu odbywali również spotkania autorskie, wygłaszali prelekcje, uczestniczyli w imprezach literackich, bywali jurorami, redaktorami, fotografikami, historykami, muzykami. Kilkoro pisarzy zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, jak Juliusz Erazm Bolek (Warszawa) – Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki (Odrzywół) – Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Literatów doceniły też w 2021 r. niektóre instytucje i organizacje kultury, np. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przyznało Zofii Humięckiej (Ciechanów) Nagrodę Zygmunta Krasińskiego, a Fundacja Kościuszkowska w Warszawie uhonorowała dr Teresę Kaczorowską (Ciechanów) Dyplomem Marszalka Mazowsza.

 

https://agencja-informacyjna.com/kultura/poeta-zjednoczonej-europy/

 

Portal Informacyjny, info /DEC/ 2.01.2022