Wiadomości

Znamy Perły Polskiej Gospodarki

W dniu 11 grudnia, na Zamku Królewskim w Warszawie redakcja anglojęzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market” ogłosiła listę laureatów XVI edycji Rankingu Perły Polskiej Gospodarki.

Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw pierwsze miejsca w odpowiednich kategoriach zdobyły: Perły Duże: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Perły Wielkie: Anwil S.A., Perły Sektora Finansowego: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Za innowacyjność nagrodzono trzy przedsiębiorstwa w kategorii Nagrody Progress – Perły Innowacji Ankol Sp. z o.o., Energa S.A., NOVOMATIC Technologies Poland S.A. Tradycyjnie przyznano też Perły Honorowe oraz w kategorii ekologia. (pełna lista nagrodzonych znajduje się w załączniku).

Tegoroczna gala nawiązywała do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a podniosłą uroczystość wręczenia „pereł” uświetnił występ artystów, w tym laureata nagrody Grammy Włodka Pawlika, poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki.

– Koniec roku to czas refleksji, przemyśleń podsumowań, ale także planów na przyszłość. Ekonomiści coraz częściej prognozują, że przyszły rok przyniesie schłodzenie gospodarki, wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego, z kolei naukowcy ostrzegają, że sztuczna inteligencja, którą tak bardzo się cieszymy, zawładnie niebawem światem, i stanie się dla nas niezwykle groźna. Ale zostawmy te ponure przepowiednie. Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się europejskich gospodarek posiadających wlasną walutę. Udało nam się utrzymać równowagę makroekonomiczną i stabilizację finansową. – powiedziała podczas inauguracji gali redaktor naczelna magazynu „Polish Market”, Krystyna Woźniak-Trzosek.

Ogłoszenie wyników Rankingu jako jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju, co roku gromadzi elity środowisk politycznych, biznesowych, naukowych oraz przedstawicieli świata kultury.

Badanie rankingowe obejmuje ponad 2 000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:

  • co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże

  • powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie

Opracowany przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie algorytm szereguje przedsiębiorstwa posługując się międzynarodowymi wskaźnikami audytorskimi. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie szczególnych kryteriów i metodologii. Warto podkreślić, że udział w Rankingu nie wiąże się z żadnymi kosztami, co potwierdza jego rzetelny charakter.

Organizatorem grudniowej uroczystości tradycyjnie była redakcja anglojęzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market”, który już od 1996 roku na swoich łamach promuje polską gospodarkę, naukę i kulturę na całym świecie.

W roku 2002 pani Krystyna Woźniak-Trzosek, redaktor naczelna „Polish Market”, zainicjowała trwającą do dziś współpracę „Polish Market” z naukowcami, której efektem są stałe badania nad kondycją polskich przedsiębiorstw, publikowane w postaci corocznego Rankingu oraz Gala Pereł Polskiej Gospodarki. Każdego roku podczas uroczystości wręczane są statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych.

Oprócz ogłoszenia wyników Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, podczas Gali już po raz trzynasty wręczono Perły Honorowe wybitnym przedstawicielom w kategoriach: gospodarka, kultura, nauka, krzewienie wartości patriotycznych oraz krzewienie wartości społecznych. W ten sposób, co roku nagradzane są niekwestionowane autorytety w tych dziedzinach, a laureaci osobiście odbierają wyróżnienie podczas Gali. Podczas wydarzenia przyznawane są również nagrody Progress – Perły Innowacji dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, instytutów naukowych oraz osobistości ze świata nauki.

Patronatu honorowego nad Galą udzielili: Marszałek Senatu – Stanisław KarczewskiWicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoJarosław Gowin, Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Ardanowski, Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jan Szmidt, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Centrum Informacji, 19.12.2018