Wiadomości

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Minister Infrastruktury w rozporządzeniu dotyczącym egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami wprowadził kilka zasadniczych zmian. Niektóre z przepisów rozporządzenia obowiązującego od 1 lipca 2019 roku weszło w życie od 1 stycznia 2020 roku.

 

Pierwsza zmiana dotycząca egzaminów na prawo jazdy wyznacza dzienny limit przeprowadzonych egzaminów. Każdy egzaminator będzie mógł przeprowadzić w ciągu jednego dnia maksymalnie 8 egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B, a tym samym nie więcej niż jeden egzamin praktyczny na godzinę. Według Ministerstwa Infrastruktury ma to na celu likwidację wymagań dotyczących ilości przeprowadzanych egzaminów, jakie pracodawcy stawiają egzaminatorom. Jednocześnie egzaminatorzy zyskają więcej czasu na spokojną i bardziej obiektywną ocenę umiejętności osób podchodzących do egzaminu.

 

Według rozporządzenia zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny będą rozpoczynały się dokładnie o godzinie wskazanej przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) . Celem tej nowelizacji jest skrócenie czasu oczekiwania, a co za tym idzie zmniejszenie stresu, który często wpływa negatywnie na wynik egzaminu. Zmiana ta ma zarówno swoje wady jak i zalety. Zmniejszą się kolejki osób oczekujących na egzamin w WORD, ale jednocześnie wydłuży się czas oczekiwania na termin od chwili zapisania się na egzamin. Wyznaczenie godziny egzaminu ma jeszcze jeden minus. Jeżeli bowiem kursant obleje egzamin już na palcu manewrowym lub po prostu nie stawi się na egzamin, to egzaminator nie będzie miał możliwości, tak jak było poprzednio, poprosić następnego. Będzie musiał czekać.

 

Zmiany wprowadzono także w egzaminach na prawo jazdy kategorii AM, czyli kategorii pozwalającej kierować motorowerem (pojazdem dwu- lub trzy-kołowym o pojemności silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego nie większej niż 4 kW i o prędkości jazdy do 45 km na godzinę). Wcześniej egzamin ten odbywał się jedynie na dwukołowym motorowerze. Teraz dopuszczono również czterokołowy pojazd, co ułatwi zdawanie egzaminu kategorii AM również osobom niepełnosprawnym.

 

Wycofano również obowiązek pieczęci w dokumentach. Po wejściu w życie rozporządzenia wystarczy, że egzaminator, instruktor i wykładowca złożą podpis oraz wpiszą numer uprawnień.

 

Nowelizacja znacząco wpływa także na budżety Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Większa część ich dotychczasowych zysków pochodziła z przeprowadzania egzaminów, co rodziło pokusę oblewania kursantów z byle powodu. Nowe przepisy mają temu zapobiec, ponieważ egzaminatorzy nie będą już zatrudniani przez WORD-y, a przez województwa, zatem dochody z egzaminów będą wpływać do budżetu państwa.

 

Planowane jest także wprowadzenie od marca 2020 roku nowych pytań w testach na prawo jazdy. Pytania, które pojawią się na teoretycznym egzaminie testowym będą dotyczyły zagadnień wprowadzonych do przepisów ruch drogowego 6 grudnia 2020 roku, czyli korytarzy życia i jazdy na suwak.

 

Zmiany obowiązujące od wprowadzenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury, czyli od 1 lipca 2019 roku, dotyczą przede wszystkim ponownego egzamin dla kierowców, którzy utracili prawo jazdy za punkty lub utracili je z innych przyczyn (np. z powodu wyroku sądu lub problemów zdrowotnych) na dłużej niż rok. Przed wydaniem rozporządzenia takie osoby mogły powtarzać egzamin aż do skutku, natomiast teraz mogą podejść do niego tylko raz. Niezdany egzamin jest jednoznaczny koniecznością ponownego zaliczenia kursu i zdaniem egzaminu państwowego.

 

Centrum Informacji /now/ 19.01.2020 r.