Wiadomości

Zamiana faktur na gotówkę coraz popularniejsza

 

 

Faktoring w Polsce zyskuje w oczach przedsiębiorców, a oferujący go faktorzy biją kolejne rekordy wysokości udzielonego finansowania. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. przedsiębiorstwa zrzeszone w Polskim Związku Faktorów wykupiły wierzytelności o wartości zbliżonej do uzyskanej w całym 2021 r. 9 miesięcy 2022 roku przyniosło im obroty blisko 345.600.000.000 zł, tj. o prawie 35 proc. więcej niż w 2021 roku. Faktury na gotówkę zamieniło 23.600 przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania prawie 16.300.000 faktur.

 

 

https://centrum-informacji.com/udany-kwartal-pragmago/

 

Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Skupia obecnie 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych spółek udzielających finansowania. Należy do niego także 6 podmiotów o statusie partnera.

 

„Ostatnie lata były dla przedsiębiorców bardzo trudne. Gospodarka przechodziła od jednego kryzysu do drugiego, co wzbudzało i nadal wzbudza uzasadnione obawy o przyszłość zarówno konsumentów, jak i prowadzących działalność gospodarczą.” – Ocenia Konrad Klimek – przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. – „Trudności z utrzymaniem płynności finansowej mogą doprowadzić przedsiębiorstwo do upadłości. Dlatego w obawie o swoją wypłacalność, wielu zarządzających, chcąc poprawić swoją sytuację, decyduje się na skorzystanie z zewnętrznego finansowania spółki w postaci faktoringu. Pozwala on zamienić bieżące faktury na gotówkę, którą następnie można przeznaczyć na realizację zobowiązań płatniczych.” – Wyjaśnia Konrad Klimek – przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

 

Z usług przedsiębiorstw należących Polskiego Związku Faktorów korzysta obecnie 23.600. podmiotów gospodarczych. Przekazały one do sfinansowania 16.300.000 faktur o łącznej wartości 345.600.000.000 zł.

 

Od jednego komputera do spółki fintechowej

 

„Naszą rolą jest wspieranie polskich przedsiębiorców i pomaganie im w utrzymywaniu płynności, rozwijaniu biznesu czy poszukiwaniu nowych rynków.” – Wyjaśnia Konrad Klimek – przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. – „Finansowanie faktorantów łączymy z podnoszeniem bezpieczeństwa obrotów handlowych, m. in. poprzez badanie kontrahentów, monitoring i inkaso faktur, a także ubezpieczenie należności. Nasze kompleksowe podejście do klientów powoduje, że wciąż rośnie grono przedsiębiorców sięgających po usługi firm faktoringowych, a co za tym idzie, liczba faktur czy wartość obrotów faktoringowych.” – Tłumaczy Konrad Klimek – przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

 

Z usług przedsiębiorstw faktoringowych najczęściej korzystają podmioty gospodarcze, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności. Są to na ogół przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne. Utrzymanie płynności w ich przypadku decyduje o rozwoju lub przetrwaniu. Faktoring umożliwia im zachowanie dobrej kondycji finansowej, a przez to – stabilnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej.

 

„Rynek faktoringu rośnie dynamicznie, z jednej strony ze względu na inflację (wzrost cen, który przełożył się na nominalny wzrost obrotów), ale przede wszystkim dlatego, że usługa ta jest stosunkowo prostym, wygodnym i łatwo dostępnym źródłem finansowania dla przedsiębiorców.” – Wyjaśnia Tomasz Boduszka – Prezes Zarządu PragmaGO, która specjalizuje się m.in. w faktoringu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. – „Faktoring pozwala na spieniężenie bieżących należności, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie zaciąga długoterminowych zobowiązań, np. z tytułu kredytu. Faktoring jest też łatwiej dostępny niż kredyty bankowe – w obecnej trudnej sytuacji makroekonomicznej instytucje finansowe chętniej udzielają tego typu finansowania. Dzięki usłudze przedsiębiorcy mogą utrzymać płynność finansową oraz zadbać o marże, np. kupując towary na zapas, zanim ze względu na zaburzone łańcuchy dostaw i  inflację wzrośnie ich cena. Faktor pomaga też w ocenie kontrahenta i w zarządzaniu ryzykiem związanym z opóźnieniami w płatnościach lub ich brakiem. Może też zapewnić ubezpieczenie należności w przypadku niewypłacalności płatnika, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji klienta. Wysoka dynamika wzrostu na rynku faktoringu to wynik coraz większej popularności tej usługi – przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać szereg korzyści z nią związanych.” – Uważa Tomasz Boduszka – Prezes Zarządu PragmaGO, która specjalizuje się m.in. w faktoringu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Portal Informacyjny, /MAZ/ 19.11.2022