Wiadomości

XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu: Czy ESG jest już standardem?

 

Portal Informacyjny: Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest jedną z najważniejszych konferencji biznesowych w Polsce. W jego trakcie odbywa się dziesiątki spotkań i dyskusji. Skupiają one uwagę biznesmenów, polityków i dziennikarzy. Jedna z depat była poświęcona poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „ESG – standard w nowoczesnym biznesie?” Odpowiedzi były różne, wskazując na złożoność wdrażania ESG.

XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyło się pod hasłem: „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – Forum Ekonomiczne. W wątek przewodni wpisała się debata „ESG – standard w nowoczesnym biznesie?”. W panelu uczestniczyli Fabrizio Zucca – profesor Uniwersytetu Bocconi, Marcin Stopa – Członek  Zarządu ds. Inwestycji i Organizacji w Lidl Polska (sieć sklepów dyskontowych w Europie), Michał Perlik – Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Finansami w Orlen (koncern multienergetyczny), Arkadiusz Mierzwa – Dyrektor ds. Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju w Jeronimo Martins Polska (właścicielu sklepów Biedronka) oraz Tomasz Cudny – Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Moderatem była Urszula Jóźwiak – Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

Urszula Jóźwiak – Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, tytułem wprowadzenia do dyskusji „ESG – standard w nowoczesnym biznesie?”, zauważyła, że ESG, czyli czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji staje się pewnego rodzaju wyznacznikiem i kierunkiem, w którym zmierzają wszystkie nowoczesne podmioty gospodarcze. Potrzeba tych zmian wydaje się nieuchronna. Współczesny świat (głównie dyrektywy Unii Europejskiej) wymusza na właścicielach korporacji wprowadzenie pewnych standardów. Czy tak będzie z ESG?

W trakcie dyskusji przedstawiciele świata dużego biznesu generalnie potwierdzali gotowość do raportowania wpływu na środowisko (E), działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością (S) i ład korporacyjny (G). Problemy mogą mieć mniejsze firmy, które dopiero przygotowują się do raportowania a będą włączane w łańcuchy zrównoważonych dostaw.

Pracodawcy godni zaufania w cenie

Zdaniem Fabrizio Zuccy – profesora Uniwersytetu Bocconi, rozwijane z społecznej odpowiedzialności biznesu i filantropii, założenia ESG pozwalają zapobiegać zagrożeniom płynącym dla środowiska, społecznego otoczenia i corporate governance. Jak pokreślił, dziś społeczna odpowiedzialność to nie jest to już tylko filantropia, lecz część biznesu a przedsiębiorstwa muszą zmieniać model działania by być organizacjami zrównoważonymi. W opinii włoskiego uczonego pokutuje przekonanie, że zrównoważony rozwój jest dobry dla organizacji zamożnych i dużych, tymczasem trzeba będzie raportować cały łańcuch produkcji i dostaw, co nie jest łatwe, także dla kontrahentów.

„Co jest największym wyzwaniem we wprowadzeniu jednolitych standardów mierzenia i raportowania ESG? Czy nadmiar regulacji?” – Zastanawiał się Marcin Stopa – członek zarządu ds. inwestycji i organizacji w Lidl Polska. W jego ocenie zbyt wcześnie, żeby postawić jednoznaczną diagnozę, bo większość podmiotów jeszcze nie ma obowiązku raportowania pozafinansowego według nowych Standardów Sprawozdawczości Społecznej (SRS). – „Niemniej zrównoważony rozwój jest wpisany w DNA Lidla i korporacja rozumie, że ochrona Ziemi jest priorytetem, że wymaga to od wszystkich zmiany w wielu elementach postępowania.” – Deklarował Marcin Stopa – członek zarządu ds. inwestycji i organizacji w Lidl Polska, podkreślając, że przedsiębiorstwo jest od dawna przygotowana do wdrażania idei ESG. Nadmienił, że Lidl aktualnie opublikował kolejny raport społecznej odpowiedzialności biznesu, który przedstawia strategię i działania związane m.in. z zielonym ładem, ograniczaniem o 80 proc. (a w przypadku Lidl Polska nawet o 94 proc.) śladu węglowego, duży nacisk jest położony też choćby na rozbudowaną profilaktykę zdrowotną pracowników. – „Lidl opatentował np. podkładki pod mysz z recyklatu, pozyskiwanego z tworzyw sztucznych, wykorzystywanych w sklepach i wybudował już pierwszy obiekt, którego dach jest pokryty materiałem wyprodukowanym w tej technologii. To najlepszy dowód, że działania proekologiczne mogą się opłacać.” – Twierdził Marcin Stopa – członek zarządu ds. inwestycji i organizacji w Lidl Polska.

Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG

Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Jeronimo Martins Polska podkreślił, że koncern nie chce się licytować z konkurencją na działania ESG. – „Zrównoważony rozwój, wzrost ma sens, gdy się współpracuje.” – Uważa Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Jeronimo Martins Polska. Po czym zauważył, że wpływ na środowisko jest najlepiej policzalny i najłatwiej go pokazać, stąd widoczna jest dominacja litery E. Jednak znaczenia nabiera litera S, bo wszystko zmieniła 24 lutego 2022 r. militarna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i związane z nią działania pomocowe. – „Sieć Biedronka, która należy do Jeronimo Martins Polska to 80.000 pracowników, a z rodzinami to jakieś 350-400.000. ludzi, to także 1.200 przedsiębiorstw, współpracujących z dyskontami. I to jest skala działań w ramach misji ESG. Jak do ESG zaprosić tak duże grono uczestników i współpracowników i jak policzyć to, co dzięki temu procesowi wpływa na ich życie? – Zastanawiał się Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Jeronimo Martins Polska.

Zdaniem Michała Perlika, dyrektora wykonawczego ds. zarządzania finansami w Orlen regulacje dotyczące ESG są potrzebne, bo pozwalają właściwie ocenić i porównywać przedsiębiorstwa. Jak zauważył, wszyscy chcą unikać greenwashingu (marketingowych manipulacji udających działania proekologiczne), wcześniej stanowiącego dość powszechne zjawisko. Wspólne zasady są korzystne dla wszystkich interesariuszy, bo pozwalają się dowiedzieć, jakie działania podejmują przedsiębiorstwa. Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami w Orlen zauważył przy tym, że informowanie opinii publicznej będzie wymagało wysiłku, gdyż należy dokonać pomiarów i skutków w wielu miejscach organizacji. W jego przekonaniu, największym wyzwaniem będzie czynnik środowiskowy, ponieważ działania związane z zieloną transformacją wymagają zaangażowania największych środków osobowych i finansowych. Przypomniał też, że Orlen jako pierwsze polskie przedsiębiorstwo ogłosiło podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu „zielony zwrot” i weszła na ścieżkę dekarbonizacyjną.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Tomasz Cudny – prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej/JSW podkreślił, że podlega ona w pełni zasadom „Zielonego Ładu”, forsowanego przez dyrektywy Unii Europejskiej, co oznacza, że do roku 2050 musi być w 100 proc. neutralna klimatycznie. Jest tego świadoma, dlatego też, jako pierwsza grupa górnicza, opublikowała w Polsce raport ESG. Transformacja, w trakcie której jest spółka, wymaga głębokiego przemyślenia wszystkich procesów biznesowych. To całkowita zmiana podejścia w obrębie bliskiego biznesu oraz przyjrzenia się całemu łańcuchowi dostaw. Jastrzębska Spółka Węglowa wdraża strategię ESG z przekonaniem, a nie z przymusu, bo chce zmieniać region na lepsze. Strategia Środowiskowa Grupy JSW do roku 2030, przyjęta w lutym 2022 r., jest dowodem na włączenie się Jastrzębskiej Spółki Węglowej do globalnej polityki klimatycznej.

W XXXII Forum Ekonomicznym wzięło udział blisko 5.400 gości z Polski i ze świata. Stanowi to nowy rekord uczestnictwa w tym kongresie gospodarczym. Podczas XXXII Forum Ekonomicznego odbyło się około 550 wydarzeń, w tym sesji plenarnych, sesji specjalnych, paneli dyskusyjnych, debat, prezentacji raportów, wydarzeń specjalnych, warsztatów, briefingów prasowych, gal i koncertów. W ramach paneli poruszone zostały tematy, którymi żyje, i nad którymi debatuje współczesny świat. Całkowita liczba osób zaangażowanych i uczestniczących w Forum przekroczyła 7.000 osób.

Damian Kuraś: Nie przegapmy bardzo ważnego meczu

W trakcie XXXII Forum Ekonomicznego poruszono tematy z obszarów, takich, jak m.in.: bezpieczeństwo, cyfryzacja, zdrowie, energetyka, ekologia, czy polityka krajowa i międzynarodowa. Podobnie jak w latach poprzednich, swoją ugruntowaną pozycję miały dedykowane ścieżki programowe, wśród nich m.in. Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Biznes i Zarządzanie, Zrównoważony Rozwój.

Oprócz tego, w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, szczególne miejsce w programie tegorocznego Forum przeznaczone było na rozszerzoną, w stosunku do poprzednich lat, ścieżkę dot. wydarzeń w Ukrainie, która odbywała się pod nazwą Odbudowa Ukrainy. Panele dyskusyjne dotyczyły w niej przede wszystkim przyszłości Europy w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, partnerstwa Polski i Ukrainy, finansowania odbudowy ukraińskiej gospodarki, czy akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Portal Informacyjny, /KAM/ 18.09.2023