Wiadomości

XXXI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

„Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku globalnym – eksport, inwestycje, konkurencja” to temat XXXI Posiedzenia Rady Przedsiębiorców. Wydarzenie zaplanowano na piątek 8 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00, w formule hybrydowej. Konferencja ma się odbyć w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, piątek

Procesy globalizacji cały czas postępują i sprawiają, że polska gospodarka w coraz większym stopniu staje się integralną częścią gospodarki światowej. To stwarza wiele ciekawych możliwości dla przedsiębiorców. Jednocześnie stanowi też dla nich wyzwanie. Współpraca z partnerami z innych państw daje szansę zwiększenia wolumenu sprzedaży, równocześnie wymaga dostosowania się do lokalnych, niełatwych nieraz warunków.

Podczas XXXI Posiedzenia Rady Przedsiębiorców „Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku globalnym – eksport, inwestycje, konkurencja” – Adam Abramowicz – rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie chciał pokazać na jakie wsparcie w tym procesie mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy

W programie XXXI Posiedzenia Rady Przedsiębiorców „Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku globalnym – eksport, inwestycje, konkurencja” zostaną poroszone następujące tematy: „Otoczenie prawno-regulacyjne biznesu sprzyjające ekspansji zagranicznej” (dr n. pr. Marek Woch – Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw), „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w inwestycjach w Polsce i zagranicą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu” (Zdzisław Sokal – Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu), „Czy system wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych przez Państwową Agencję Inwestycji i Handlu działa?” (Marek Traczyk – Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej), „Jak odbudować konkurencyjność międzynarodową polskich przedsiębiorstw” (Karol Dobrowolski – Wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej), „Możliwości wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw za granicą przez samorząd terytorialny” (Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza), „Rola bilateralnych izb handlowych w rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicą” (Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach), „Aspekty finansowe w handlu zagranicznym – rozliczenia walutowe, ryzyko kursowe, finansowanie handlu” (Jakub Makurat – Country Manager, Ebury Partners Belgium NV/ SA), „Konkurencyjność Małych i Średnich Przedsiębiorstw z krajów V4 w postpandemicznej Europie z perspektywy słowackiej” (Martin Vlachynsky – Institute of Economic and Social Studies, Bratysława).

Podczas XXXI Posiedzenia Rady Przedsiębiorców „Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku globalnym – eksport, inwestycje, konkurencja” zaplanowano także dyskusję panelową „Ekspansja zagraniczna Małych i Średnich Przedsiębiorstw w praktyce”. W debacie wezmą dział: Tomasz Salomon – Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,  Tomasz Jamróz – Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Mirosław Suchoń – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju, prof. dr hab. Elżbieta Czarny – Instytut Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej, Ireneusz Ozga – Chief Executive Officer, Vici Polska, Henryk Orfinger – Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris. Moderatorem dyskusji będzie Grzegorz Piątkowski – Przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przy instytucjach unijnych.

Na XXXI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców „Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku globalnym – eksport, inwestycje, konkurencja” obowiązuje rejestracja uczestników, którą można przeprowadzić pod adresem:  http://wig.szef.co/formularze/rada-przedsiebiorcow

Portal Informacyjny /DEC/ 5.04.2022