Wiadomości

Wystartowała grupa zadaniowa ds. Krajowego Planu Odbudowy

Tuż po ogłoszeniu przez Komisję Europejską nowej propozycji Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy wystartowały komentarze polityczne i gospodarcze oraz ogłaszane są uszczegółowienia tego projektu. A w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej poza analizami prowadzonymi przez naszych ekspertów rozpoczęła pracę grupa zadaniowa ds. opracowania Krajowego Planu Odbudowy. Taki plan będzie musiało opracować każde państwo UE, które będzie chciało skorzystać z najważniejszej nowości majowej propozycji Komisji Europejskiej, czyli nowego Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld euro. Pierwszemu posiedzeniu Grupy Zadaniowej przewodniczyła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Plan odbudowy gospodarki ma być skutecznym sposobem na zaprogramowanie w dłuższej perspektywie (do 2024 r.) kompleksowych działań, dotyczących ożywienia społeczno-gospodarczego. Jego realizacja będzie w dużym zakresie finansowana z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (European Recovery Instrument/Next Generation EU).

– Zaprezentowane przez Komisję Europejską cele działań antykryzysowych UE to wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia i inwestycji. Celem jest zwiększenie PKB całej Unii Europejskiej o 1,75% do końca 2021 roku oraz o 2,25% do roku 2024. Kolejnym – utworzenie około 2 mln miejsc pracy w latach 2020-2024. Inwestycje krajowe w latach 2021-2024 mają wzrosnąć o około 25% rocznie. Polska ma znaleźć się w grupie państw, które doświadczą potencjalnie największego, pozytywnego efektu wprowadzanych rozwiązań – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas międzyresortowej wideokonferencji.

Elementy Krajowego Planu Odbudowy dla Mechanizmu Odbudowy i Odporności, nad którym dziś rozpoczęła pracę grupa zadaniowa to między innymi opis wyzwań i ich wpływu na wzrost gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy, a także zaprogramowanie działań na rzecz łagodzenia skutków kryzysu w sposób zgodny z celami „zielonej” i „cyfrowej” transformacji. Dokument ma zawierać harmonogram działań oraz zapewniać efektywność także przez określenie wskaźników pośrednich.

Główne obszary wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy

  • Green transition – wykorzystanie projektów inwestycyjnych z zakresu czystej energii, powietrza oraz efektywności energetycznej; wsparcie rozwoju elektromobilności.

  • Digital transition – infrastruktura sieciowa, usługi cyfrowe, kompetencje cyfrowe.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele resortów oraz samorządów województw. Istnieje też możliwość zapraszania do prac w grupie z głosem doradczym przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, Komisji Europejskiej oraz ekspertów w dziedzinach odpowiadających zakresowi prac grupy.

Portal Informacyjny / 29.05.2020