Wiadomości

Wpływ inflacji na biznes

 

Dwucyfrowa inflacja w Polsce stała się faktem. Wywołuje to coraz więcej obaw dotyczących przyszłości. Nowoczesna gospodarka potrzebuje dopasowanych do aktualnej sytuacji rozwiązań finansowych, która dotknęła praktycznie cały  świat. O możliwych scenariuszach rozwoju wydarzeń debatowali eksperci na V kongresie Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w maju 2022 r. wyniosła już 13.9 proc. To wydarzenie, który jeszcze rok temu wydawało się nieprawdopodobne. Zgromadzeni, na panelu „Wpływ inflacji na biznes”, podczas V kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, eksperci byli zgodni co do tego, że sytuacja jest poważna i jej konsekwencje będą mieć charakter długofalowy.

 

Ernest Pytlarczyk – główny ekonomista Banku Pekao SA uważa, że szczyt inflacji dopiero nadejdzie. Presja inflacyjna jest wciąż rosnąca i na razie nic nie wskazuje, aby miała ona wyhamować. Należy spodziewać się recesji, będącej jednym z efektów inflacji, która ma charakter kosztowy i bardzo nadwyręża budżety gospodarstw domowych.

 

Mateusz Walewski – główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego przyznał, że z powodu pandemii korona wirusa SARS-CoV-2 i związanych z nią programów pomocowych, inflacja była nieunikniona. O możliwym wzroście inflacji było wiadomo już w momencie uruchomienia programów europejskich i amerykańskich. Ekonomista przekonywał, że wskaźnik na poziomie 5-6 proc.; mimo, że nieidealny; był potrzebny by wyjść z długów prywatnych i publicznych. Obecnie gospodarka jest rozpędzona po osłonowych programach pomocowych, z okresu kwarantanny narodowej i nie ma jeszcze bariery popytowej, więc inflacja może wciąż rosnąć. Zdaniem Mateusza Walewskiego – głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego, jedyną drogą do jej zwalczenia inflacji będzie recesja. Spodziewane jest globalne spowolnienie.

 

Bezpieczeństwo systemu gospodarczego

 

Jednym z globalnych zagrożeń, które jest efektem pojawienia się inflacji jest głód. Ukraina i Federacja Rosyjska to wielcy eksporterzy żywności. Wojna pomiędzy tymi państwami jaka wybuchła 24 lutego 2022 r., stworzyła poważne ryzyko wystąpienia głodu na świecie. Andrzej Kubisiak – zastępca dyrektora ds. badań i analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego prognozuje, że żywność będzie drożeć, co będzie szczególnie dotkliwe zwłaszcza dla biednych państw, jak i tych z dużym rozwarstwieniem społecznym. Lęki związane z wojną za wschodnia granicą Polski istnieją, mało kto uświadamia sobie zmiany, wynikających z rozchwiania gospodarki. Te zjawiska mogą być odczuwalne jednak nawet przez dekadę.

 

Konrad Trzonkowski – dyrektor zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu mówił o dwóch perspektywach biznesowych: inwestycyjnej oraz obrotu gospodarczego. Polska stoi przed dużą niewiadomą: czy inwestycje realizować teraz czy poczekać na lepsze czasy. Ta niepewność dotyczy zarówno finansującego, jak i realizującego określone zadania inwestycyjne.

 

Ekonomista i analityk finansowy Andrzej Stefaniak zwrócił uwagę na to, że strategia zarządzania kryzysem kursowym powinna być jednym z priorytetów przedsiębiorców. Jego zdaniem jedną z najważniejszych składowych prowadzenia biznesu jest zabezpieczenie się przed różnego rodzaju ryzykami. W dobie, kiedy jest podwyższona zmienność, kiedy aktywność na rynkach finansowych jest wysoka, warto zastosować w przedsiębiorstwie strategię zarzadzania ryzykiem kursowym.

 

Perspektywy i kierunki sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach

 

Piotr Sudoł – dyrektor pionu finansów Polskiej Grupy Energetycznej rozwinął temat wpływu inflacji na branżę energetyczną. Cena węgla osiąga już ceny 320 dolarów za tonę. Prowadzenie biznesu w tych warunkach robi się skomplikowane. Zdaniem przedstawiciela Polskiej Grupy Energetycznej, w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy najważniejsze będzie ustabilizowanie rynku i zmiana dostaw surowców ze wschodu na zachód. Ważne jest także zbilansowanie norm emisji CO2, co pozwoli schłodzić rynek inflacyjny, uniezależnić gospodarczo Europę od kierunku wschodniego i otworzyć ją na resztę świata.

 

Eksperci zwrócili uwagę także na przedsiębiorstwa, które dobrze radzą sobie w czasach kryzysu. Wśród nich są w większości przedstawiciele branży nieruchomości. Arkadiusz Urban – prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości twierdzi, że branża deweloperska radzi sobie dobrze. Dotychczasowy wpływ inflacji nie jest w tym wypadku znaczący. Arkadiusz Urban zaznaczył jednak, że można spodziewać się jednak przepisów, które ograniczą wpływ funduszy na rynek deweloperski. Zaznaczył też, że czekanie na lepsze czasy nie jest dobrym rozwiązaniem, trzeba znajdować rozwiązania tu i teraz. Jednym z nich jest fundusz gwarancyjny.

 

Uczestnicy debaty „Wpływ inflacji na biznes”, podczas V kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, zgodzili się co do tego, że pisanie wyłącznie czarnych scenariuszy przyszłości nie jest konstruktywnym rozwiązaniem. To, co aktualnie stanowi trudne doświadczenie, jest też ważną lekcją na przyszłość.

 

Instytut Biznesu w trosce o przyszłość

 

Ekonomista i analityk finansowy Andrzej Stefaniak przypomniał, że polski biznes powstawał w latach 90. XX wieku, po zmianach społeczno-ekonomicznych w państwie. Wówczas gospodarka borykała się z inflacją na poziomie aż 30-50 proc. Przedsiębiorcy w większości przetrwali i do dziś prowadzą swoje biznesy. Są doświadczeni i wiedza jak działać.

 

Konrad Trzonkowski – dyrektor zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu argumentował, że poziom bezrobocia jest niski, a gospodarka nasycona kompetencjami, które można wykorzystać. Wojna rosyjsko-ukraińska w końcu się skończy, a zawsze po wojnie następuje przyspieszenie technologiczne i gospodarcze.

 

Co roku kongresowi Forum Wizja Rozwoju towarzyszą inne wydarzenia. W 2022 r. jest to jubileusz 40-lecie organizacji „Solidarność Walcząca”, którego obchody będą trwały przez cztery dni, w Gdyni 23-24 czerwca 2022 r. i w Warszawie – 25-26 czerwca 2022 r., w Muzeum Solidarności Walczącej przy ulicy Rakowieckiej i w Belwederze. Kolejne wydarzenie związane z kongresem Forum Wizja Rozwoju to III Pomorskie Forum Gospodyń Wiejskich. W 2022 r. roku odbędzie się ono w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w dniach 3-4 września.

 

Targi Pracy na V Forum Wizja Rozwoju

 

Honorowy patronat nad V kongresem Forum Wizja Rozwoju objął Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Partner Generalny: Polski Koncern Naftowy Orlen. Partner Strategiczny: Bank Gospodarstwa Krajowego. Partner Główny: Totalizator Sportowy, Grupa LOTOS, Energa, Grupa Orlen. Partner Główny i Partner Hackathonu: Fundacja KGHM Polska Miedź. Partner+: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polski Fundusz Rozwoju, KGHM Polska Miedź, PKP Polskie Linie Kolejowe, Polski Fundusz Rozwoju, Węglokoks.

 

Partnerzy merytoryczni: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Partner Forum: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Partnerem internetowym jest Agencja Informacyjna.

 

Portal Informacyjny, /Dec/ 22.06.2022