Wiadomości

Wartość biznesu opartego na wartościach

 

„20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” – pod takim hasłem obchodzony jest jubileusz współpracy ludzi, organizacji, przedsiębiorstw oraz instytucji, działających, przez lata, dla upowszechniania zasad odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Z tej okazji powstała publikacja pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle”, której wydawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partnerem Fundacja Veolia, natomiast partnerem obchodów jubileuszu jest przedsiębiorstwo LPP.

Jubileuszowa publikacja, wydawnictwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle” obrazuje rozwój koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce w ostatnich 20 latach oraz prezentuje refleksje ekspertów o pożądanych wartościach i postawach w biznesie takich jak odpowiedzialność, empatia, odwaga, troska o Ziemię, współpraca, solidarność i równość szans. Podjęte zagadnienia i opisane trendy oraz wyzwania odnoszą się również do obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego i społecznego.  W publikacji znalazło się także podsumowanie dotychczasowej aktywności Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  jako organizacji eksperckiej.

„Obchody jubileuszowe 20 lat współpracy na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju przypadły na rok, w którym te koncepcje i wartości za nimi stojące nabrały jeszcze większego znaczenia.” – Wyjaśnia Marzena Strzelczak, prezes, dyrektor generalny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – „Pandemia  pokazała jak ważną i pozytywną rolę może odegrać biznes budowany na wartościach oraz jak bardzo jest potrzebny. Publikacja ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle”, jest skrótowym podsumowaniem 20 lat starań wielu ludzi, organizacji, przedsiębiorstw oraz instytucji zaangażowanych w upowszechnianie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) w Polsce. Chodziło oto aby pozycja uwzględniała także obecną sytuację, która determinuje wiele obszarów działania biznesu. W publikacji pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle” przedstawiamy ważne koncepcje i trendy dla odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo zawiera teksty wybitnych ekspertów, będące ich refleksjami.” – Tłumaczy Marzena Strzelczak, prezes, dyrektor generalny Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest znaczeniu i definiowaniu wartości w biznesie, drugi rozdział odpowiada na aktualne wyzwania związane z pandemią SARS-CoV-2. Kolejna część to podsumowanie 20 lat odpowiedzialnego biznesu w Polsce i zachodzących w tym czasie przemian. Ostatni rozdział przedstawia nadchodzące wyzwania i priorytety dla biznesu w zakresie CSR. Autorami poszczególnych artykułów są przedstawiciele przedsiębiorstw partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu, świata nauki, administracji państwowej, organizacji otoczenia biznesu, zabierający głos w kluczowych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu kwestiach. Dzięki temu każdy z syntetycznie przedstawionych tematów posiada różnorodną, a przez to poznawczo wartościową perspektywę.

 

Agnieszka Siarkiewicz

Portal Informacyjny 17.12.2020