Wiadomości

Warsztaty Terapii Zajęciowej bezpieczne dzięki funduszom unijnym

 

Od czerwca stopniowo wznawiają działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) – placówki dziennego pobytu i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Aby uczestnicy i pracownicy WTZ-ów byli bezpieczni w trakcie pandemii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej. Wsparcia będzie udzielać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Z pomocy będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące WTZ, czyli samorządy oraz organizacje pozarządowe, a także te podmioty, które mają podpisane umowy z PFRON na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Obecnie jest to około 970 podmiotów w całej Polsce.

Fundusze będzie można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej (na przykład maseczek, przyłbic, rękawiczek) i środków dezynfekcyjnych. Wnioski o wsparcie będzie zbierał, a następnie udzielał grantów PFRON. Do podziału jest ponad 17 milionów złotych. Pieniądze na projekt pochodzą z dofinansowanego z UE Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

– Wiemy, że potrzeby są pilne, a niespodziewane zakupy znacznie obciążają budżety WTZ-ów. Dlatego pieniądze uruchamiamy w nadzwyczajnym, uproszczonym trybie. Środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne mogą być już kupowane, a wydatki zostaną później zrefundowane – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Priorytetem dla rządu, w walce z pandemią, jest zdrowie i życie Polaków. W tym trudnym okresie o nikim nie zapominamy. Placówki pieczy zastępczej, domy pomocy społecznej już mogą korzystać ze wsparcia na zakup środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych. Teraz kierujemy pomoc dla pracowników i uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Chcemy, żeby byli bezpieczni podczas zajęć – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Od początku pandemii podejmujemy szereg działań wspierających osoby niepełnosprawne uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej. Uruchomiliśmy specjalny program świadczeń dla pozostających w domach uczestników placówek, zapewniliśmy płynność finansową warsztatów w tym trudnym okresie. Dziś pomagamy warsztatom normalnie i bezpiecznie realizować misję aktywizowania osób niepełnosprawnych – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Wsparcie dla WTZ-ów jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanego z UE zestawu działań na rzecz walki z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. Pakiet powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z marszałkami województw i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Jego wartość to ponad 14 mld zł. To pieniądze między innymi dla firm, szpitali, służb ratunkowych. W ramach pakietu przeznaczono też prawie 650 mln na wsparcie m.in. podopiecznych i pracowników Domów Pomocy Społecznej, instytucji opieki czy placówek pieczy zastępczej w trudnym czasie pandemii.

Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsca, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy warsztatów rozwijają swoje umiejętności, które później mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Uczą się też innych potrzebnych w życiu umiejętności, na przykład komunikacji i sztuki dokonywania wyborów. WTZ-y finansowane są w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządowych.

Portal Informacyjny / 09.07.2020