Walka z hejtem

 

Hejt jest obecny zarówno w Internecie, jak i w otaczającej nas rzeczywistości. Polega on na negatywnych i agresywnych komentarzach, a także wrogim odnoszeniu się do drugiej osoby. Może spowodować wiele przykrych konsekwencji. Zjawisko to, jest coraz bardziej powszechne, o czym świadczy fakt, że od kwietnia do czerwca 2020 r. Facebook usunął 22.500.000 wpisów zawierających mowę nienawiści oraz 7.000.000 postów z fake newsami na temat pandemii COVID-19,co wynika z opublikowanego przez koncern raportu. Dla porównania w pierwszym kwartale 2020 roku, tego typu treści usunięto z Facebooka w liczbie 9.600.000.

Badania wskazują, że bezpośredni kontakt z mową nienawiści miał co drugi młody człowiek w Polsce, w wieku powyżej 12 lat (dane z raportu organizacji Global Dignity dotyczące hejtu wśród młodzieży). To właśnie grupa wiekowa: 12-18 lat jest szczególnie narażona na hejt, z uwagi na powszechność korzystania z Internetu i uwarunkowania rozwojowe związane z wiekiem, takie jak podatność na wpływy, wrażliwość na krytykę i odrzucenie, akceptacji ze strony rówieśników i przynależności do grupy. Nie jest to jednak wyłącznie problem wśród dzieci i młodzieży. Według badań Uniwersytetu SWPS już 25 proc. dorosłych doświadczyło w swoim życiu hejtu.

„Hejt ma skutki doraźne i długotrwałe. Niewątpliwie traumatyzuje, prowadzi do głębokich urazów psychicznych, problemów emocjonalnych, zaburzeń snu, zaburzeń depresyjnych i lękowych, zaburzeń zachowania, czy dolegliwości psychosomatycznych. Przyczynia się do zagrożenia życia i zdrowia w postaci samookaleczeń czy prób samobójczych, a nawet śmierci. Choć zaczyna się czasem niewinnie, od potrzeby wyrażenia własnej opinii, to bywa źródłem ogromnego cierpienia, a poradzenie sobie z bólem psychicznym przerasta niejednokrotnie możliwości zaradcze jednostki.” – Wyjaśnia psycholog uzależnień Martyna Zagajewska z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, która wchodzi w skład Grupy LUX MED. – „W związku z coraz wcześniejszą „wirtualną inicjacją” młodego pokolenia oraz szeroką dostępnością Internetu, czyha wiele zagrożeń. Jednocześnie nie sposób całkowicie uchronić dziecko przed negatywnymi opiniami na jego temat. Hejt ze względu na agresywny i obraźliwy charakter, bywa klasyfikowany jako przejaw cyberprzemocy.”dodaje Martyna Zagajewska.

Według Martyny Zagajewskiej z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, aby jak najlepiej uodpornić się na hejt należy m.in.:

  • Jak najczęściej rozmawiać z młodym człowiekiem o tym, co dzieje się w jego wirtualnym świecie, gdzie toczy się często „równoległe życie” jednostki.

  • Pozbyć się odruchu natychmiastowego reagowania na wszystko, co do nas dociera. Przebodźcowany system nerwowy jest mniej odporny na stres. Zamiast tego warto ćwiczyć uważność i świadomie wybierać treści, którymi chcemy „karmić” nasz mózg.

  • Budować zdrowe, konstruktywne nawyki, świadomie i odpowiedzialnie dbać o właściwe proporcje bycia on-line i offline.

  • Ćwiczyć kulturę rozmowy – dialog w duchu empatii i porozumienia bez przemocy, skutecznej komunikacji opartej o język opinii i spostrzeżeń, a nie ocen. Bez komunikacji nie ma relacji, a brak relacji owocuje poczuciem samotności, które jest jednym z wyzwalaczy nienawistnych zachowań.

  • Kształtować odporność psychiczną, zaczynając od wzmocnienia jej filarów: kontrola (obejmująca kontrolę emocji i poczucie sprawczości), zaangażowanie, wyzwania (umiejętność wychodzenia poza strefę komfortu i uczenie się z doświadczeń), pewność siebie.

  • Wychowywać młode pokolenie w wartościach miłości, godności osobistej, odpowiedzialności za słowo i czyn, szacunku, współpracy, akceptacji, tolerancji, wolności.

  • Ogniskować swoją uwagę na treściach rozwojowych i użytecznych społecznie. Stawiać granice sobie i innym, wyrażać opinie, emocje i potrzeby w sposób asertywny.

Szerzeniu się hejtu w Internecie sprzyjają dwie właściwości: pozorna anonimowość sprawcy jak i łatwy dostęp do mniej lub bardziej anonimowej jak i mniej lub bardziej czynnej publiczności. Jako wyraz złości, często wynika z frustracji, poczucia niedocenienia, prób dowartościowania. Sama nienawiść jest najczęściej związana z poczuciem krzywdy, niesprawiedliwości, chęcią zemsty, odwetu.

Intensywny hejt może sprzyjać obniżeniu poczucia wartości danej osoby, zwiększyć odczuwany przez nią stres, nasilić poczucie niepokoju, lęku, bezradności a nawet spowodować wystąpienie depresji.
Cyfrowe prześladowanie może tym bardziej negatywnie wpłynąć na poczucie własnej wartości dziecka, jego percepcję siebie i swoich możliwości. Może również sprzyjać budowaniu obrazu świata, w którym dominuje poczucie zagrożenia, bezradności i bezwzględności.

Należy pamiętać, że hejt, który spełnia właściwości pomówienia, szkalowania lub szerzenia nienawiści jest przestępstwem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania zarówno cywilnego, jak i karnego.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 200 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest 240 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia ponad 16 000 osób, około 7000 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Maciej Mikołajewski 

Menedżer Współpracy z Mediami i Projektów Zewnętrznych

Portal Informacyjny 10.09.2020

Related Post