Wiadomości

VI Forum Wizja Rozwoju w kierunku odpowiedzialności

 

W trakcie VI kongresu Forum Wizja Rozwoju w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2023 r. będą omawiane sprawy kluczowe dla teraźniejszości i przyszłości Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród tematów organizatorzy zapowiadają m. in.: „Wpływ nowych technologii na rozwój medycyny”, „Przyszłość seniorów na rynku pracy”, „Rozwój energetyki jądrowej” oraz „Reparacje od Niemiec”.

VI Forum Wizja Rozwoju: Obronność – odpowiedzialność za los ojczyzny

Kongres Forum Wizja Rozwoju to jedyna w swoim rodzaju przestrzeń dialogu, w której spotykają się ludzie świata biznesu, polityki, nauki, eksperci różnych dziedzin, samorządowcy oraz dziennikarze. W wydarzeniu uczestniczyć będą również przedstawiciele dużych polskich koncernów, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa, które tworzą unikalny ekosystem ekonomiczny, zapewniający możliwość bezpiecznego rozwoju zarówno pracownikom, jak i całym sektorom rynkowym. Organizacje pobudzają ponad to gospodarkę w momentach krytycznych i z odpowiedzialnością traktują kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR corporate social responsibility). Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza albowiem inwestowanie w kapitał ludzki, ochronę środowiska czy relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa zarówno w sferze socjalnej, ekologicznej oraz ładu korporacyjnego, a ponad to branie odpowiedzialności za dobro innych i aktywne niesienie pomocy bliźniemu.

Zaangażowanie społeczne przynosi przedsiębiorstwom również wymierne korzyści wizerunkowe, wiążące się z promocją marki. Coraz częściej uczestnicy rynku, potencjalni partnerzy, kontrahenci czy klienci, oceniają organizacje gospodarcze przez pryzmat właśnie wypełniania zobowiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ta dziedzina aktywności poszczególnych podmiotów rynnowych staje się więc coraz ważniejsza, kluczowa dla dalszego ich rozwoju i funkcjonowania. Dlatego korzyści dla przedsiębiorstw z angażowania się w społecznej odpowiedzialności biznesu będą również tematem debat podczas VI kongresu Forum Wizja Rozwoju.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu” to koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej połączona m. in. z poszanowaniem środowiska, relacji z otoczeniem zewnętrznym i przestrzeganiem prawa, zwłaszcza w stosunku do pracowników” – Przypomina Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „To dobrze, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z wiodących tematów Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Należy też pamiętać, że poprzeczka dla przedsiębiorstw została podniesiona i teram powinny one również działać w zgodzie z filozofią ESG co jest skrótem od angielskich słów environment al (środowisko), social responsibility (społecznia odpowiedzialność) i corporate governance (ład korporacyjny), które stoanowią kryteria pozafinansowych raportów, które są zobowiązane do składania przedsiębiorstwa. Te, które tego nie czynią mają m. in. problemy z pozyskiwanie finansowania bankowego na swoje przedsięwzięcia.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Patronat honorowy Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Partnerem jest KGHM Polska Miedź S.A. W partnerstwo merytoryczne nad Forum Wizja Rozwoju włączyły się: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego. Internetowym partnerem medialnym jest Agencja Informacyjna.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie wizjarozwoju.pl. Bezpłatna rejestracja na VI Kongres Wizja Rozwoju jest już dostępna na stronie:  www.rejestracja.wizjarozwoju.pl.

Portal Informacyjny, /DEC/ 19.05.2023