Wiadomości

VI Forum Wizja Rozwoju w Gdyni już 19 i 20 czerwca 2023 r.

 

Kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni to jedno z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych Polsce. Organizatorzy planują, że w 50. debatach wystąpi ponad 200 ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i władz państwa podejmie się poszukiwania wspólnych projektów gospodarczych oraz pozyskiwania informacji na temat trendów rozwojowych i innowacji.

VI Forum Wizja Rozwoju

VI kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni to wydarzenie, które stwarza wyjątkową okazję do dyskusji dotyczących każdej z dziedzin polskiej gospodarki. Uczestniczyć w nich będą ludzie świata biznesu, polityki, samorządu, nauki, eksperci różnych dziedzin, przedsiębiorcy, dziennikarze oraz osoby zainteresowane szeroko pojętym rozwojem polskiej gospodarki. Swój udział zapowiedział także Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, którzy wygłosi przemówienie inauguracyjne, otwierające VI kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Szef rządu objął to przedsięwzięcie honorowanym patronatem.

W 2023 roku, w trakcie VI kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni dyskutanci będą rozmawiać m.in. o energetyce, e-gospodarce, gospodarce morskiej, wpływie wojny rosyjsko-ukraińskiej na gospodarkę w Polsce, innowacjach, finansach, inwestycjach, zdrowiu czy obecności seniorów na rynku pracy. Głos w dyskusjach zabiorą m.in.: Tomasz Heryszek – prezes zarządu Węglokoks podczas panelu poświęconego skutkom agresji Federacji Rosyjskiej na polską gospodarkę, Marian Krzemiński – wiceprezes Zarządu Gaz-System w dyskusji na temat inwestycji w strategiczne obszary zapewniające bezpieczeństwo Polski, Marek Grzybowski – wiceprezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w panelu „Znaczenie portów morskich dla gospodarki”, Barbara Dziuk – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dyskusji dotyczącej wpływu nowych technologii na rozwój medycyny. Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu w debatach „Wpływ transferu nowoczesnych technologii z instytutów badawczych na przemysł” oraz „Strategiczne inwestycje – ich znaczenie dla gospodarki”.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Interesującą częścią VI kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni będą imprezy towarzyszące. W 2023 roku swoją kontynuację będzie miał VI Kongres Srebrnej Gospodarki. W tym wydarzeniu poświęconym najstarszej części polskiego społeczeństwa wezmą udział m.in. Olga Ewa Semeniuk-Patkowska – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w panelu „Seniorzy motorem napędowym gospodarki” oraz Gertruda Uścińska – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dyskusji „Polityka Seniorów wyzwaniem dla rządu”.

W czasie VI kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni odbędą się również II Targi Pracy oraz zaprezentowane zostaną projekty dziewięciu kół naukowych z sześciu renomowanych polskich uczelni wyższych. Natomiast na uroczystej Gali, która zakończy pierwszy dzień VI kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze przedsiębiorstwom szczególnie zasłużonym rodzimej gospodarce oraz Nagroda Złotej Wstęgi.

Kongres Srebrnej Gospodarki podczas VI Forum Wizja Rozwoju 

VI kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni odbędzie się w dniach 19 i 20 czerwca 2023 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Więcej informacji oraz agenda VI Forum Wizja Rozwoju na stroniewizjarozwoju.pl. Bezpłatna rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie: rejestracja.wizjarozwoju.pl.

Patronat honorowy nad VI kongresem Forum Wizja Rozwoju w Gdyni objął Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Energa, Grupa Orlen. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz Orlen Unipetrol RPA. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu, Polskie Koleje Państwowe, Polski Fundusz Rozwoju, Węglokoks oraz Polskie Elektrownie Jądrowe. Partnerami są: KGHM Polska Miedź, Polski Holding Nieruchomości., Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, PERN, PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Rzecznik Finansowy, Polregio, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, Instytut Finansów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Hotel Sopot. Mikro Partnerami są: Poczta Polska, Centralny Port Komunikacyjny oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W partnerstwo merytoryczne nad VI kongresem Forum Wizja Rozwoju w Gdyni włączyły się: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komitet ds. Pożytku Publicznego. Partnerem internetowym jest Agencja Informacyjna.

Portal Informacyjny, /Dec/ 16.06.2023