Wiadomości

Udany rok Powiatu Pilskiego

Zarząd Powiatu Pilskiego, w 2020 r., wykonał kawał dobrej roboty i to w tak trudnych warunkach, jakim było zmaganie się ze skutkami pandemii koronawirusa SARS.CoV-2. Pięknie podziękowania i szacunek za to wszystko i oby jak najszybciej wyjść z cienia jaki są problemy związane z chorobą Covid-19i, czego wszystkim życzę.” – Oświadczył powiedział Kazimierz Wasiak – Przewodniczący Rady Powiatu w Pile podczas sesji Rady Powiatu

Wydatki Powiatu Pilskiego w 2020 r. ukształtowały się na poziomie ponad 204.000.000 zł i były o 29.500.000 zł wyższe do wydatków poniesionych w 2019 roku. Mimo pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 władze Starostwa Pilskiego, które są efektem koalicji bezpartyjnego Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe w Pile i Prawa i Sprawiedliwości utrzymały dynamiczne tempo i realizowały zaplanowane zadania. Większość z nich została wykonana dzięki pozyskanym z subwencji zewnętrznych. Od 2015 r. do końca 2020 r. Powiat Pilski i jego jednostki organizacyjne pozyskały łącznie 183.000.000 zł (dla porównania podczas kadencji 2010-2014 – niespełna 45.000.000 zł). Kwota ta na koniec maja 2021 r. sięga już 214.000.000 zł. Świadczy ona o skali inwestycji i realizowanych projektów, a przede wszystkim o dobrych pomysłach i wiarogodności, które sprawiają, że dochodzi do przyznawania subwencji.

Warto przypomnieć, że działania Powiatu Pilskiego zostały docenione przez zespół ekspertów Związku Powiatów Polskich. W najnowszym rankingu za rok 2020 Powiat Pilski zajął wysokie 6. miejsce wśród powiatów powyżej 120.000 mieszkańców i co roku pnie się coraz wyżej.

Radni Powiatu Pilskego podczas swojej sesji udzielili wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok dla Zarządu Powiatu w Pile. – „Dziękuję moim współpracownikom z Zarządu Powiatu: Arkadiuszowi Kubichowi, Wicestaroście Pilskiemu, Marii Bratkowskiej, Etatowemu Członkowi Zarządu oraz Emilii Załachowskiej i Markowi Kamińskiemu za wsparcie, dobre pomysły i współpracę. Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego w Pile, chciałbym podkreślić, że nasz urząd był w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 był cały rok otwarty, bez jednego dnia przerwy, jako jedyny, a na pewno jako jeden z nielicznych w regionie. Dziękuję współpracownikom z jednostek prowadzonych przez Powiat Pilski, pilskim posłom, władzom wojewódzkim i Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za pomoc w czasie pandemii i pozyskane pieniądze na inwestycje. Każdy z Was dołożył swoją cegiełkę do dalszego rozwoju gmin powiatu pilskiego.” Powiedział Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło przejęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r., który był rekordowy. Dochody wyniosły prawie 207.000.000 zł i w porównaniu do 2019 r. były wyższe o 29.300.000 zł, tj. o 16,5 proc. (dla porównania, w 2015 r. budżet wynosił ok 137.000.000 zł).

Magdalena Zgiep-Porzucek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pile przedstawiła najważniejsze działania w 2020 r. również w zakresie minimalizowania skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. – „Podczas pandemii najważniejsze było dla nas zabezpieczenie zdrowia i życia mieszkańców. Powiat Pilski wspierał szpitale w Pile i Wyrzysku w zakupie środków ochrony osobistej dla pacjentów i personelu. Tylko na ten cel dla Szpitala Specjalistycznego w Pile przekazał 350 tys. dotacji. Sięgano także po środki Wojewody Wielkopolskiego, dzięki którym do obu szpitali wielokrotnie trafiały transporty środków ochrony osobistej liczone w dziesiątkach tysięcy sztuk.” – Przypomniała Magdalena Zgiep-Porzucek – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pile.

W szpitalu w Pile uruchomiono laboratorium wyposażone w urządzenia do wykonywania testów, powstał Punkt Pobierania Wymazów Drive Thru, zadbano również o mieszkańców i personel Domów Pomocy Społecznej. Na przykład we wrześniu 2020 r. Powiat Pilski pozyskał 100-procentowy grant w wysokości 2.400.000 zł na zakup testów, środków ochronnych i wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu. „Podziękowania należą się także darczyńcom i sponsorom, którzy wspierali pacjentów szpitali i mieszkańców DPS.” – Powiedziała Magdalena Zgiep- Porzucek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pile.

Dużym wzywaniem było również zorganizowanie nauki zdalnej. Dzięki środkom z różnych programów wartość zakupionego sprzętu, która trafiła do uczniów i nauczycieli wyniosła ponad 1.700.000 zł. Do tego ponad 100 laptopów do nauki zdalnej przekazano dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Pile i Osieku.

W ramach tarczy kryzysowej Powiat Pilski pozyskał 55.000.000 zł. Prawie w 100 procentach pieniądze te zostały rozdysponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile i trafiły do pracodawców, osób prowadzących jednoosobowe firmy, organizacji pozarządowych.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych, w 2020 r., przez Powiat Pilski, dla jego mieszkańców można zaliczyć: przekazanie dla Szpitala Specjalistycznego w Pile rekordowej dotacji w historii, 3.400.000 zł ( kontynuowana była modernizacja placówki, w grudniu 2020 r. ukończono prace przy modernizacji Oddziału Chemioterapii, na którą Starostwo przekazało 2.000.000 zł, drugie 2.000.000 zł dołożył Samorząd Województwa Wielkopolskiego). W sierpniu 2020 r zakończono , dzięki 3.500.000 zł ze środków Unii Europejskiej, odbudowę Stadionu Powiatowego przy Okrzei w Pile. Środki unijne wyniosły Trwała budowa powiatowej hali sportowej przy ul. Pola w Pile, o wartości ponad 17.000.000 zł, która niebawem zostanie otwarta. Rewitalizowano dawny budynek kina Iskra w Pile w ramach tego samego projektu, co Stadion Powiatowy przy Okrzei w Pile, w 85 proc. z funduszy Unii Europejskiej. Prace wyniosły blisko 5.000.000 zł. Rozpoczęto termomodernizacji budynków Starostwa Powiatowego w Pile, w tym zabytkowego ponad 100-letniego budynku, byłej siedziby Urzędu Wojewódzkiego. Koniec prac zaplanowano na wrzesień 2021 r. Za budynkiem powstanie jeszcze nowa strefa rekreacji dla mieszkańców. Zakończono modernizację kolejnego prawie 2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Zawada-Piła, na terenie gminy Szydłowo, za ponad 2.100.000 zł.

https://centrum-informacji.com/powiat-pilski-pnie-sie-w-gore/

Portal Informacyjny /DEC/ 23.06.2021