Wiadomości

Trwają przygotowania do II Kongresu ESG

 

 

Już 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Podczas tego wydarzenia eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci zajmujący się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” zgromadzi w jednym miejscu praktyków z różnych dziedzin życia gospodarczego, nauk ekonomicznych i społecznych, ekspertów, przedstawicieli instytucji decydujących o kształcie polityki zrównoważonego rozwoju w kontekście polskim i europejskim.” – Spodziewa się Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. – „ESG – environmental, social i governance, czyli czynniki środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny odgrywają coraz większą rolę w obszarze raportowania największych przedsiębiorstw. II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będzie okazją do ewaluacji, w jaki sposób militarna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. i w prowadzone przez wiele państw na świecie sankcje na agresora wpłynęły na priorytety ESG w Europie i możliwe scenariusze transformacji zrównoważonego rozwoju w Polsce.” – Tłumaczy Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

Dla organizatorów, celem II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” jest kontynuowanie i poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce, rozpoczętej podczas I Kongresu ESG w styczniu 2022 r. Ponadto wydarzenie ma przyczynić się do krzewienia szerokiej edukacji na temat równoważonego rozwoju, promocja wiedzy dotyczącej ESG, nowych przepisów i dobrych praktyk.

 

Jak wojna na Ukrainie wpłynie na strategie ESG?

 

„Pragniemy docierać do jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.” – Wyjaśnia Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, która organizuje II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. – „Wielu biznesmanów wciąż zastanawia się czy i w jakim stopniu obejmą ich planowane zmiany dotyczące wdrażania ESG w Polsce. Wielu z nich wciąż nie wie, że obowiązek raportowania niefinansowego, nałożony na największe przedsiębiorstwa, na zasadzie regresu, dotknie też pośrednio dostawców, podwykonawców i kooperantów. Ważne, by już dziś Polscy przedsiębiorcy zgłębili swoją wiedzę dotyczącą takich zagadnień jak: gospodarka w obiegu zamkniętym, ślad węglowy czy różnorodność i inkluzja.” – Tłumaczy Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, która organizuje II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

 

Wątkiem przewodnim II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna rosyjsko-ukraińska za wschodnią granicą Polski. – „Wojskowa napaść federacji Rosyjskiej na Ukrainę stała się sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji – tak, by w pełni były adekwatne do współczesnych wyzwań.” – Zaznacza Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, która organizuje II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

 

Liczby mówią: I Kongres ESG

 

Uczestnicy II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będą dyskutować między innymi o: wpływie wojny na Ukrainie na realizację strategii transformacji przemysłowych i działań mających zatrzymać proces degradacji środowiska, problemach związanych z łańcuchem dostaw, głodzie i migracjach, o sprawiedliwości społecznej, równym traktowaniu w miejscu pracy, czystej energii, zrównoważonym rolnictwie, a także wpływie konsumentów na politykę korporacji i przedsiębiorstw.

 

Ważnym tematem, któremu poświęcona zostanie inauguracyjna sesja II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, będzie rola kobiet we współczesnym świecie w świetle strategii ESG. Organizatorzy planują porozmawiać o tym zagadnieniu w gronie najbardziej wpływowych kobiet polskiego życia publicznego podczas sesji zatytułowanej „Kobieca moc w męskim świecie”. „ II Kongres ESG  – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” jest doskonałą okazją do eksperckiej dyskusji o współczesnej roli kobiet. W jaki sposób najlepiej zagwarantować prawo do samorealizacji i wyrównywanie szans? Dla współczesnej polskiej gospodarki uwolnienie i lepsze wykorzystanie potencjału kobiet to znakomita szansa także na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.” – Wyjaśnia Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

 

II Kongres ESG odbędzie się 25 stycznia 2023 r. w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Partnerem wspierającym jest Hubmedia. Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Raport CSR.pl, Raport ESG, oESG.pl.

 

Portal Informacyjny, gospodarka, /art/ 30.10.2022