Warsaw Enterprise Institute: System depozytowy. Jak zaprojektować skuteczny system?

Warsaw Enterprise Institute: System depozytowy. Jak zaprojektować skuteczny system?

  Analiza SYSTEM DEPOZYTOWY Jak zaprojektować skuteczny system?     Po co nam system depozytowy? I jakie wyzwania przed nami stoją?   W nadchodzących latach polski rynek odpadowy czeka kilka gruntownych reform, które zrewolucjonizują gospodarkę komunalną i branżę recyklingu. Unijne ambicje dotyczące zamknięcia obiegu surowców stale rosną, czego efektem są kolejne regulacje i instrumenty, mające poprawić selektywną zbiórkę, zredukować ilość odpadów kierowaną na składowiska i wzmocnić potencjał recyklingu. Jedną z nich jest wprowadzony od stycznia…

Czytaj