Innowacyjność Polskich firm.

Innowacyjność Polskich firm.

Wywiad z Łukaszem Blichewiczem – CEO Grupy Assay. Jakie są mocne strony polskich, rodzimych firm w budowie innowacyjnej gospodarki? Przede wszystkim otwartość na innowacyjne, nowatorskie rozwiązania i chęć ich przyjmowania. Po kilkudziesięciu latach technologicznego i gospodarczego zastoju, podczas którego kraje zachodnie dokonały ogromnych postępów, mamy jako Polacy nieodpartą chęć tworzenia lepszej rzeczywistości dla nas i naszego otoczenia. Lubimy być pionierami, innowatorami i liderami we wprowadzaniu różnorakich nowinek. Ta postawa jest z kolei motorem do zarówno…

Czytaj