Warsztaty Terapii Zajęciowej bezpieczne dzięki funduszom unijnym

Warsztaty Terapii Zajęciowej bezpieczne dzięki funduszom unijnym

  Od czerwca stopniowo wznawiają działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) – placówki dziennego pobytu i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Aby uczestnicy i pracownicy WTZ-ów byli bezpieczni w trakcie pandemii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej. Wsparcia będzie udzielać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z pomocy będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące WTZ, czyli samorządy oraz…

Czytaj