Wiadomości

Szczyt premierów V4

 

Przebieg negocjacji dotyczących propozycji Wieloletnich Ram Finansowych oraz polityki spójności na lata 2021-2027, projekt Europejskiego Funduszu Odbudowy, a także plany działań podczas Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. To najważniejsze tematy dyskusji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz wicepremier i minister inwestycji, informatyzacji i rozwoju regionalnego Słowacji Veroniki Remišovej. Rozmowa odbyła się na marginesie warszawskiego szczytu premierów V4, który rozpoczyna oficjalnie naszą prezydencję w V4.

Unia Europejska potrzebuje ambitnego budżetu, pilnie przyjętego i wdrożonego. Pakiet składający się z odświeżonej propozycji wieloletnich ram finansowych oraz Europejskiego Instrumentu Odbudowy stanowi dobrą podstawę do dalszych negocjacji – mówiła Jarosińska-Jedynak.

Minister podkreślała, że nadzwyczajna sytuacja pandemii wywarła wpływ na toczące się negocjacje unijnego budżetu. Przypomniała, że 27 maja 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła plan odbudowy gospodarczej UE – Recovery Plan wraz z nowym narzędziem Next Generation EU oraz propozycję odnowionych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała nowy budżet Unii Europejskiej w wysokości 1,1 biliona euro. Dodatkowo państwa członkowskie będą miały do dyspozycji 750 mld euro, z czego 500 mld euro w formie bezzwrotnego wsparcia.

W tym wymiarze propozycja Komisja Europejska spełnia nasze oczekiwania co do proporcji między formami wsparcia – akcentowała minister i dodała, że „Polska podkreśla również  konieczność uwzględnienia w Funduszu Odbudowy różnić między państwami do reakcji na kryzys, wynikających z poziomu relatywnej zamożności. Ważne jest również dla nas, by została stworzona możliwość finansowania infrastruktury gazowej.”

Rozmowa ze słowacką minister dotyczyła też przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Motywem przewodnim rocznej prezydencji będzie odbudowa życia gospodarczego i społecznego po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19.

Mamy nadzieję, że głos krajów Grupy Wyszehradzkiej będzie powszechnie słyszany w Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ważne w kontekście przewidywanego szczytu Rady Europejskiej w dniu 17 lipca – zakończyła minister.

Rozmowy polskiej i słowackiej minister poprzedziło spotkanie  premierów Polski Mateusza Morawieckiego oraz Słowacji Igora Matoviča.

Portal Informacyjny / 06.07.2020