Wiadomości

Sposób na przekształcenie terenu

 

Miasto Piła się rozbudowuje. Powstają nowe budynki, a w nich nowe mieszkania. Jest tak chociażby w przypadku budowy nowych bloków w okolicach pilskiego Aquaparku.

 

Osiedle w okolicach pilskiego miejskiego basenu powstaje na terenach należących do Agencja Mienia Wojskowego, która sprzedała grunty inwestorowi. 3 lata wcześniej, działki należały do Gminy Piła. Jak się okazuje tymczasowo. Wygląda to na przemyślane działanie.

 

Teren, w okolicach pilskiego miejskiego basenu, na którym powstają teraz bloki w 2003 roku gmina Piła otrzymała od wojska, a konkretnie od Agencji Mienia Wojskowego. Była to darowizna dla miejskiej społeczności z tym jednak warunkiem, że władze gminy Piła zobowiązywały się wykorzystać ów teren na cele sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

 

W 2014 r. ówczesna Rada Miasta Piły, na wniosek prezydenta miasta, uchwala dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego, w którym znaczny obszar przeznacza na budownictwo wielorodzinne. Tym samym czyni to w kontrze warunku celu na jaki ten grunt jako gmina otrzymała. Podobno wielu radnych, jak się okazało później, nie było świadomych, że w tym momencie de facto pozbywają się własności tego terenu.

 

Zaskutkowało to tym, że Gmina Piła uruchomiła procedurę „oddania terenu z powrotem wojsku”. Trwa to kilka lat i w dniu 28 marca 2019 roku Agencja Mienia Wojskowego odwołała darowiznę. Gmina Piła zwróciła wojsku wyceniany wówczas na przeszło 5.000.000 złotych areał o pow. 4 hektarów. W 2020 roku za kwotę – 8.500.000 zł Agencja Mienia Wojskowego sprzedała większą część tego terenu prywatnym przedsiębiorcom, którzy budują teraz w tym miejscu budynki wielorodzinne.

 

W taki oto sposób dokonało się „przekształcenie” terenów przeznaczonych na cele sportu, rekreacji i kultury fizycznej, na grunty, na których można budować budynki wielorodzinne.

 

Portal Informacyjny, /DEC/ 28.02.2022