Wiadomości

ŚLĄSKIE DNI LOTNICTWA I DRONÓW

 

26 listopada 2020 r. odbędzie się konferencja „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów”. Wydarzenie w całości będzie poświęcone przemysłowi dronów w Polsce. Głównym tematem będą możliwości rozwoju regionu dzięki bezzałogowym statkom powietrznym .

Konferencje „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” o godz. 9.00 otworzą Krzysztof Krystowski – Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich i Wiceprezes European Clusters Alliance oraz Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego.

Pierwszy, godzinny panel konferencji „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” rozpocznie się o godz. 9.30. Jego tematem będzie uczestnictwo przedsiębiorstw lotniczych z Polski, w tym Śląska, w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence oraz odbudowa lotnictwa europejskiego po kryzysie wywołanym pandemią COVID19. W dyskusji wezmą udział : Wojciech Kałuża (Wicemarszałek Województwa Śląskiego), Prezes Stanisław Wojtera (Polskie Porty Lotnicze), Prezes Jacek Przygoda (Avio Polska), Prezes Bogdan Traczyk (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju), Andrzej Papiorek (Właściciel Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych) i Prezes Marcin Bruske (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz). Moderator będzie Prezes Krzysztof Krystowski (Śląski Klaster Lotniczy, Związek Klastrów Polskich, European Clusters Alliance).

O godz. 10.45 rozpocznie się panel „Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Rozwój sektora na poziomie regionalnym, krajowym i Unii Europejskiej). Na ten temat dyskutować będą: Prezes Krzysztof Krystowski (Śląski Klaster Lotniczy, Związek Klastrów Polskich, European Clusters Alliance), Małgorzata Darowska (Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD), Dyrektor Sylwester Wyka (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa), Prezes Leszek Walczak (Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2), Rafał Bednarek (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) i Prezes Marcin Szender (MSP Inntech). Moderatorem panelu będzie : Jacek Woźniakowski – Dyrektor Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Trzeci panel „Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego – wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania digitalizacji i zielonej gospodarki jako główne priorytety Unii Europejskiej na lata 2021-2027) rozpocznie się o godz. 12.00. W dyskusji na ten temat rozmawiać będą: dr hab. inż. Stanisław Kachel (Dziekan Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna), Prezes Andrzej Soldaty (Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości), Prezes Bartłomiej Płonka (Śląskie Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego), Wiceprezes Jacek Miketa (Fundusz Górnośląski), Prezes Janusz Michałek (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), Prezes Piotr Kisiel (Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne). Panel moderować będzie wiceprezes Piotr Kowalski (Śląski Klaster Lotniczy)

 

Portal Informacyjny/DEC / 19.11.2020 r.