Wiadomości

Skarżyński doktorem honoris causa UKSW

 

Najwybitniejszy polski otolaryngolog, o światowej renomie, twórca nowatorskich metod wszczepiania implantów słuchowych prof. Henryk Skarżyński otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nadanie tytułu stanowiło główną część obchodów święta.

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Liderem

 

W uchwale Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dotyczącej przyznania tytułu honoris causa prod. Henrykowi Skarżyńskiemu wskazano „wieloletnią działalność naukową i organizacyjną prof. Henryka Skarżyńskiego, która dowodzi, że jest on jednym z najważniejszych i najbardziej cenionych specjalistów w zakresie nauk medycznych. Innowacyjna działalność laureata przyczyniła się do promocji osiągnięć polskiej nauki w świecie i jej rozwoju w kraju”.

 

„Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem starań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o kształcenie przyszłych kadr medycznych. Prof. Henryk Skarżyński staje się niejako patronem Wydziału Medycznego, ponieważ otrzymuje na naszym Uniwersytecie pierwszy tytuł doktora honoris causa w zakresie nauk medycznych.” – Wyjaśnił – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – „ Jesteśmy dumni, że tak znamienity człowiek, kreator i twórca współczesnych trendów medycznych, nauczyciel wielu pokoleń lekarzy i naukowców dołącza do wyjątkowego grona naszych doktorów honorowych.” – Oświadczył ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest uniwersytetem państwowym stworzonym w miejsce wcześniejszej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jest to uczelnia publiczna, która oferuje kształcenie w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistyczno-społecznych po ścisłe, przyrodnicze a od 2019 roku także medyczne.

 

https://agencja-informacyjna.com/kultura/slimakowe-rytmy-po-raz-szosty/

 

Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają do wyboru ponad 40 kierunków studiów, w tym m.in. kierunek lekarski, psychologię, prawo, dziennikarstwo, inżynierię środowiska, filologię włoską czy ekonomię.

 

W ostatnich latach uniwersytet przekształca się w nowoczesne centrum naukowo-badawcze. W 2016 r. powstało Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajęcia praktyczne dla studentów nauk ścisłych i medycznych odbywają się w kilkudziesięciu laboratoriach badawczych oraz salach do pracy koncepcyjnej. Uczelnia dysponuje także m.in. nowoczesną halą sportową, studiem radiowo-telewizyjnym oraz symulatorem samochodu osobowego do badań w Instytucie Psychologii.

 

W 2019 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał wyróżnienie Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”, potwierdzające przestrzeganie zasad Europejskiej Karty Naukowca. Ponadto wszystkie wydziały uczelni znajdują się pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nad czterema z nich (Teologicznym, Filozofii Chrześcijańskiej, Prawa Kanonicznego oraz Studiów nad Rodziną) dodatkowy nadzór sprawują władze kościelne.

 

Rewolucyjny zabieg dla pacjentów z wadami słuchu

 

Henryk Skarżyński – polski lekarz otolaryngolog, audiolog, foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dokonał w 1992 roku operacji wszczepienia implantu ślimakowego przywracając słuch osobie głuchej i uruchomił stały program stosowania implantów słuchowych. Jako pierwszy w świecie wykonał 12 lipca 2002 stworzoną przez siebie metodą PDCI (z ang. partial deafness cochlear implantation) operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie (PDT, z ang. partial deafness treatment) u osoby dorosłej, a następnie w roku 2004 u pierwszego w świecie dziecka, dając szansę na zdecydowaną poprawę jakości życia u tych chorych.

 

Henryk Skarżyński jest autorem i współautorem ponad 1.000 prac naukowych (w tym ok. 100 z listy filadelfijskiej i ok. 150 indeksowanych przez Medline) oraz około 2.500 wystąpień naukowych, promotorem ponad 21 prac doktorskich i opiekunem 6 rozpraw habilitacyjnych oraz członkiem towarzystw naukowych o zasięgu światowym w obszarze medycyny dotyczącym otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji. W 2020 r. został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

 

Portal Informacyjny, /Dec/ 9.06.2022