Wiadomości

Rusza mleczny szlak z Polski do Kazachstanu

 

Podczas spotkania w centrali Grupy Mlekovita, w obecności Radcy Ambasady Kazachstanu w Polsce, podpisano Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Mlekovitą a kazachską Spółką Krajową, dotyczące inwestycji w Kazachstanie, na rzecz organizacji produkcji mleka i produktów mleczarskich.

W ramach realizacji Memorandum strony uzgodniły wymianę informacji na temat nowych obiecujących obszarów wzajemnej współpracy, utrzymywanie interakcji oraz prowadzenie koordynacji wysiłków, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków komunikacji oraz wymianę Informacji, na temat osiągnięć w ramach wspólnych działań. Strona kazachska zadeklarowała pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji od organów państwowych Republiki Kazachstanu oraz wsparcie w zakresie realizacji projektu i przyczynianie się do tworzenia korzystnych warunków dla jego realizacji.

„W 2020 r. przychody Grupy Mlekovita wyniosły ponad 5.500.000.000 zł. Dzięki skutecznej strategii, dokonywanym inwestycjom i rosnącemu eksportowi Spółka dynamicznie się rozwija, umacniając się na pozycji lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku wartość eksportu przekroczyła 1.600.000.000 zł – takie projekty, jak podjęta właśnie współpraca z Kazachstanem, umacniają również stosunki gospodarcze pomiędzy poszczególnymi państwami.” – Komentował podczas spotkania Dariusz Sapiński – prezes zarządu Grupy Mlekovita.

Strony spodziewają się, że Memorandum stanie się istotnym mechanizmem zwiększania konkurencyjności biznesu w Kazachstanie i Rzeczypospolitej Polskiej, stworzy podstawę do rozwoju bliskich kontaktów handlowych oraz zwiększenia wolumenu dwustronnych inwestycji i transferu technologii.

Portal Informacyjny /KAM/ 20.02.2021