Wiadomości

Roman Mańka został dyrektorem zarządzającym Instytutu Administracji

Znany komentator i publicysta, Roman Mańka, został dyrektorem zarządzającym Instytutu Administracji. Mańka, w ocenie władz Spółki, przedstawił najciekawszą strategię rozwoju Instytutu zorientowaną na pracę u podstaw, budowanie kapitału społecznego, a także stworzenie nowej menedżerskiej formy zarządzania samorządami i bliską współpracę z biznesem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Instytut Administracji to czołowy polski think tank zajmujący się samorządem terytorialnym, stara się stworzyć samorząd oraz administrację na miarę XXI wieku. Do jego misji należą m.in. wspieranie menadżerów i pracowników administracji samorządowej, prowadzenie szkoleń, konferencji, konsultacji, seminaria, audytów i ewaluacji. Organizowanie debat, warsztatów eksperckich, jak również paneli dyskusyjnych. Popularyzowanie idei samorządności w Polsce, w Europie i na świecie. Ważnym profilem działalności mas ie stać również współpraca z samorządami przy wykonywaniu zadań publicznych oraz popularyzowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Instytut Administracji chce postawić na bliskie kontakty samorządów z biznesem.

W ramach swej działalności zamierza prowadzić odważne projekty biznesowe, jak również prowadzić badania i analizy naukowe z zakresu administracji oraz społeczności lokalnych.

Instytut w swych działaniach pragnie poszukiwać równowagi pomiędzy wymiarem lokalnym i globalnym, w myśl zasady: „działać lokalnie, myśleć globalnie”.

Ważnym aspektem działalności będzie próba pogodzenie lokalnych tradycji i mikroklimatu z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.

Prezesem Instytutu Administracji jest Miłosz Manasterski. Mańka, jako dyrektor zarządzający odpowiadał będzie m.in. na strategie, współpracę z mediami oraz kontakty z biznesem.

Przy nominowaniu Romana Mańki na stanowisko oprócz bardzo wartościowej strategi i koncepcji rozwoju Instytutu, którą zaproponował, ważna była również głęboka wiedza samorządowa, wiedza o procesach zachodzących obecnie we współczesnym świecie w kontekście życia i funkcjonowania społeczeństwa lokalnego, a także doświadczenie zdobyte w pracy dziennikarza śledczego oraz eksperta i publicysty w zakresie samorządu terytorialnego.

Siedziba Instytutu Administracji mieści się w centrum Warszawy przy ul. Złotej 7 lok. 18.

http://instytutadministracji.pl/kontakt/

 

Centrum Informacji, Biznes