Wiadomości

Razem możemy pokonać każdą epidemię

Polska i Ukraina współpracują w ramach projektu, którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na gruźlicę na polsko-ukraińskim pograniczu (RRTB). Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Jest to dobry przykład rozwijającej się współpracy.

Głównym wyzwaniem, jakie postawili przed sobą partnerzy projektu, jest zmiana trudnej sytuacji epidemiologicznej w Obwodzie Zakarpackim na Ukrainie. W tym zakresie współpracują Departament Zdrowia Administracji Państwowej Obwodu Zakarpackiego, Niekomercyjny Zakład Opieki Zdrowotnej „Regionalne centrum kliniczne leczenia i diagnostyki ftyzjatryczno-pulmonologicznej” Zakarpackiej Rady Obwodowej (Ukraina) oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

W Obwodzie Zakarpackim gruźlica występuje częściej niż w państwach z nim sąsiadujących, czyli: Polsce, Słowacji, Węgrzech i Rumunii. Wynika to z dużej liczby osób z grup ryzyka, migracji, niewystarczająco rozwiniętego systemu opieki zdrowotnej, w tym braku nowoczesnego sprzętu do diagnostyki, czy właściwego przygotowania szpitali gruźliczych. Niedostatki po stronie służby zdrowia wiążą się nie tylko z niskim stopniem wykrywalności gruźlicy, ale także z zachorowaniami wśród personelu medycznego.

Aby poprawić sytuację po ukraińskiej stronie w ramach projektu powstanie szpital gruźliczy w miejscowości Nyzhnya Apsha. Jednostka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. Po przeszkoleniu lekarze zastosują innowacyjne podejście do wykrywania, profilaktyki i leczenia gruźlicy. Z kolei w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie zostało unowocześnione wyposażenie medyczne. Polska strona podzieli się ze stroną ukraińską doświadczeniem w zakresie zapobiegania gruźlicy podczas wspólnych szkoleń.

Partnerzy są również gotowi na nowe wyzwanie, jakim jest obecnie zachorowalność na COVID-19. Ukraiński partner przygotował miejsca w szpitalu, odpowiednio przeszkolił personel medyczny. Do dyspozycji jest oddział intensywnej terapii i reanimacji wraz ze specjalistycznym sprzętem. Część tego wyposażenia została zakupiona ze środków projektu. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie personel przygotowuje się na wprowadzenie nowego sprzętu zakupionego w projekcie. Będzie to tomograf komputerowy oraz cyfrowy aparat RTG, który posłuży m.in. do prześwietleń klatki piersiowej.

– Polsko-ukraińskie przedsięwzięcie w zakresie przeciwdziałania gruźlicy pokazuje, jak ważna jest współpraca ponad granicami. Takie problemy powinno rozwiązywać się wspólnie. Jednocześnie raz nawiązana współpraca procentuje, w tym przypadku wspólnym działaniem także przeciwko COVID-19 – mówi Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Przeczytaj o projekcie RRTB – Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę szpitala ftyzjatrycznego na 100 łóżek w obwodzie zakarpackim i wdrażanie innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy: https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/105

Film dostępny pod linkiem:

Anna Gembicka

Portal Informacyjny / 27.07.2020