Wiadomości

Raport Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej o profilaktyce zdrowotnej

 

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, we współpracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi, opracowali raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”. Dokument ma być wstępem do dyskusji na temat konieczności i opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną.

 

W odpowiedzi na potrzebę budowania społecznej odpowiedzialności za zdrowie Polaków, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej przygotowali raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, który zawiera przegląd aktualnie realizowanej profilaktyki w systemie ochrony zdrowia. Dokument zawiera także rekomendacje dotyczące poprawy wykorzystania profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, co w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na sprawne funkcjonowanie i rozwój naszego państwa.

 

Zdrowie Polaków po raz trzeci

 

„Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 doprowadziła do znacznej destabilizacji systemów opieki zdrowotnej zarówno w Polsce, jak i wielu innych państwach na całym świecie.” – Twierdzi współtwórca raportu, prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas– Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego i współtwórca raportu „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, przygotowanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej . „Przyczyniła się także do zaciągnięcia dużego długu zdrowotnego, związanego z terapią i diagnostyką innych chorób, a także znaczącego ograniczenia działań profilaktycznych. Eksperci w przygotowanym dokumencie starają się znaleźć odpowiedź na pytanie co zrobić, aby społeczeństwo żyło jak najdłużej i w dobrym zdrowiu oraz w jaki sposób państwo powinno systemowo wspomóc obywateli w indywidualnym i populacyjnym dbaniu o zdrowie.” – Wyjaśnia współtwórca raportu, prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego i współtwórca raportu „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, przygotowanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej .

 

Twórcy raportu „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, przygotowanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej przeanalizowali dotychczasowe doświadczenia i wyzwania, jakie stały przed systemem opieki zdrowotnej, a także wskazali rekomendacje w zakresie wprowadzenia efektywnej profilaktyki i wczesnej diagnostyki.

 

https://instytutbiznesu.com.pl/ambasadorowie-instytutu-biznesu-2020/

 

Najważniejsze wnioski z raportu „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, przygotowanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej :

 • W Polsce realizowanych jest bardzo dużo projektów, ale ich rozdrobnienie, rozproszenie, różny czas realizacji, nierównomierny do nich dostęp i mnogość organizatorów potwierdza, że polski system ochrony zdrowia pozbawiony jest całościowego, spójnego i skutecznego systemu profilaktyki zdrowotnej.
 • Dostęp do świadczeń profilaktycznych jest niewystarczający, a niektóre województwa zupełnie pozbawione były realizacji części profilaktycznych badań przesiewowych. W efekcie programami profilaktycznymi objęto ograniczoną liczbę pacjentów.
 • W Polsce brakuje kompleksowego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowane działania, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów.

 

Rekomendacje wynikające z raportu „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, przygotowanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej :

 • monitorowanie, przegląd i systematyzowanie wniosków wynikających ze społecznych i ekonomicznych czynników warunkujących zdrowie populacji, które powinny być uwzględniane w polityce zdrowotnej państwa;
 • określenie spójnej, kompleksowej i wieloletniej koncepcji działań profilaktycznych – zbudowanie modelu powszechnego systemu opieki profilaktycznej;
 • wprowadzenie dostępu do rzeczywistej profilaktyki chorób cywilizacyjnych;
 • rozszerzenie dostępu do nieodpłatnych i podstawowych badań – poprawa dostępu do opieki profilaktycznej ukierunkowanej na zachowanie zdrowego trybu życia i zapobieganie chorobom, z uwzględnieniem priorytetów i wskaźników epidemiologicznych;
 • usprawnienie systemowych rozwiązań dotyczących organizacji opieki profilaktycznej, w tym zbierania danych o realizacji świadczeń profilaktycznych i kontynuacji leczenia pacjentów z rozpoznanymi w czasie badań profilaktycznych chorobami przewlekłymi;
 • poprawa realizacji obowiązujących procedur w zakresie profilaktyki zdrowotnej – zwłaszcza w odniesieniu chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych;
 • zwiększenie odsetka pacjentów uczestniczących w programach profilaktyki zdrowotnej;
 • dokonywanie analiz dotyczących efektywności realizowanych programów przez podmioty je finansujące;
 • poprawa realizacji obowiązujących procedur w zakresie profilaktyki zdrowotnej – zwłaszcza w odniesieniu do podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy.

 

Rekomendacje w obszarze terapeutycznym raportu „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, przygotowanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej . Ważne jest stałe rozszerzenie zakresu profilaktyki zdrowotnej o nowe obszary terapeutyczne, w tym przygotowanie nowych programów profilaktycznych, w zakresie:

 • profilaktyki pneumokokowego zapalenia płuc u osób dorosłych;
 • raka płuca;
 • profilaktyki zachorowań na nowotwory wątroby, poprzez wprowadzenie narodowego planu eliminacji wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV);
 • profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – profilaktyki raka szyjki macicy;
 • profilaktyki pierwotnej i wtórnej choroby miażdżycowej układu sercowo-naczyniowego.

 

Wdrożenie działań profilaktycznych, na szeroką skalę, pozwala na znaczną redukcję liczby zachorowań oraz komplikacji zdrowotnych, związanych ze zbyt późnym rozpoczęciem leczenia, a w rezultacie przynosi wymierne oszczędności – zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla całej gospodarki.

Portal Informacyjny / 15.02.2022