Wiadomości

Franczyza – sposób na własny biznes. Liderem są sklepy Żabka

Portal Informacyjny: 27 czerwca to Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). W 2017 roku ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ – po angielsku United Nations – UN). W Polsce aż 97,2 proc. działających biznesów to mikroprzedsiębiorstwa. Wciąż wzrasta ilość biznesów działających w oparciu o model franczyzy. Z Żabką, która jest największą siecią franczyzową w Polsce, współpracuje 9000 przedsiębiorców i liczba ta stale rośnie.

Ile PKB wytwarzają małe i średnie przedsiębiorstwa?

Jak wynika z  przygotowanego w 2024 roku przez ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”,  MŚP wytwarzają blisko połowę wartości polskiego Produktu Krajowego Brutto (45,3proc.). Jednocześnie najliczniejszą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające do 10 osób, bo aż 97,2proc. wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce. Generują one 28,2proc. polskiego Produktu Krajowego Brutto, czyli mają większy udział w jego tworzeniu niż jakakolwiek inna grupa przedsiębiorstw (małe, średnie i duże). Mikroprzedsiębiorcy są istotną siłą polskiej gospodarki. Jednak największą zaletą właścicieli małych przedsiębiorstw jest to, że aktywnie poszukują nowych nisz rynkowych.

Ilu jest franczyzobiorców w Polsce?

Franczyza – a dokładnie franczyzobiorcy stanowią ponad 83.000 polskich przedsiębiorców. Jest to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów. Jednym z najpopularniejszych franczyzodawców jest popularna Żabka, która wdraża nowy typ sklepów modern convenience – sieć małych i wygodnych placówek, których główną ideą jest bliskość i wygoda Klientów. Można w nich zrealizować w nich szybkie zakupy, skorzystać z bogatego pakietu usług czy zjeść szybką przekąskę na ciepło serwowaną w ramach Żabka Café. Z Żabką, która jest największą siecią franczyzową w Polsce, współpracuje 9.000 przedsiębiorców i liczba ta stale rośnie.

Franczyzobiorcy, jak wynika z Raportu Odpowiedzialności Grupy Żabka za 2023 rok, wraz z siecią sklepów, pod zieloną marką, zapewniają ponad 63.000 miejsc pracy w Polsce, płacą podatki i angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności. W prowadzonych przez nich placówkach rozliczanych jest rocznie około 1.000.0000.000 miliarda transakcji. W 2023 roku całkowita kwota wartości dodanej do Produktu Krajowego Brutto PKB, wytworzonej przez Grupę Żabka i współpracujących z nią franczyzobiorców, wyniosła 9.100.000.000 9,1 mld zł, czyli o 30 proc. % więcej niż w roku 2022. Żabka to jeden z liderów rynku franczyzy w Polsce, który oferuje gotowy model biznesowy dla przedsiębiorców. Dla wielu z nich, w szczególności tych z małych miejscowości oraz wsi, franczyza Żabki to realna szansa na prowadzenie własnego biznesu, a także stabilne zarobki.

– „Franczyza to najlepsza szkoła przedsiębiorczości, a Żabka z dumą wspiera jej rozwój, zarówno w dużych miastach i na terenach wiejskich. „– uważa Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych Żabka Polska. – „Sklepy Żabka, dzięki elastycznemu formatowi, wdrażanym innowacjom i ofercie dopasowanej do potrzeb klientów, zapewniają przewagę konkurencyjną na lokalnych rynkach. Ponadto Żabka gwarantuje franczyzobiorcom prowadzącym sklepy wszechstronne przeszkolenie i stałą możliwość podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych”  – opowiada Przemysław Kijewski – dyrektor ds. operacyjnych Żabka Polska.

Dlaczego franczyza Żabka?

To, co wyróżnia franczyzę sklepów Żabka na rynku, to wsparcie merytoryczne i szkoleniowe, którego udzielają zarówno przedsiębiorcom rozpoczynającym swoją działalność, jak i tym z dłuższym stażem w sieci. W 2023 roku Grupa Żabka,  wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz ekspertami z rynku franczyzy, uruchomiła Akademię Przedsiębiorczości. Jest to program mający na celu rozwój umiejętności menedżerskich, a także poszerzanie wiedzy związanej z przedsiębiorczością dotyczącej finansów, organizacji i zarządzania placówką. Inicjatywa kierowana jest do przedsiębiorców, którzy działają w sieci oraz kandydatów na franczyzobiorców. Obecnie ponad 150 franczyzobiorców posiada certyfikat Politechniki Warszawskiej, który potwierdza ukończenie programu. Ponadto w 2024 r. powstał portal Studium Przedsiębiorczości wspierany przez Żabkę. Jego zadaniem jest edukowanie Polaków w zakresie wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

– „Lubię wyzwania, dlatego rok temu podjęłam decyzję o przystąpieniu do sieci Żabka.” – zwierza się Martyna Wolska-Kundera, franczyzobiorczyni Żabki z Kielc.- „Gdybym wtedy zawahała się, nie byłabym tu, gdzie jestem. Wiem, że jest sporo osób, które potrzebują życiowego impulsu, by postanowić coś zmienić w swoim życiu. Żabka pomaga młodym przedsiębiorcom wystartować z nowym biznesem. Można korzystać z licznych szkoleń czy materiałów edukacyjnych, które mnie z łatwością wprowadziły w ten świat.” – ujawnia Martyna Wolska-Kundera, franczyzobiorczyni Żabki z Kielc.

Jakie są benefity dla franszyzo biorców sieci Żabka?

Franczyzobiorcy Żabki to modelowi przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw – samodzielni przedsiębiorcy zatrudniający niewielką liczbę pracowników i działający na lokalnych rynkach. Dzięki wsparciu Żabki mają oni możliwość skorzystać z dobrze rozpoznawalnej marki, sprawdzonego modelu biznesowego, jak również szerokiego wsparcia logistycznego i marketingowego. To wszystko umożliwia im skuteczne konkurowanie na lokalnym rynku. Istotny jest też jest fakt, że franczyza Żabki pozwala na start od relatywnie niewielkiej kwoty, bo około 5.000 zł. Ponadto franczyzobiorcy nie ponoszą kosztów wynajmu lokalu zapewnianego przez sieć na rzecz wynajmującego, wybierając lokalizację po analizie regionalnego rynku. Mogą oni również liczyć na dodatkowe korzyści, jak karta Multisport, karta paliwowa czy unikatowe na rynku ubezpieczenie „Polisa na biznes” zapewniające stabilność ekonomiczną w przypadku zakończenia współpracy z siecią z ujemnym saldem. Istotnym argumentem są również finanse – w 2023 r. 81proc franczyzobiorców Żabki osiągnęło 25.000 zł lub więcej miesięcznego przychodu. Dynamiczny rozwój i wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców sprawia, że Żabka umacnia swoją pozycję na rynku i przyczynia się do wzrostu gospodarczego Polski. Oferowany przez nią model franczyzowy to dobry przykład skutecznego wspierania przedsiębiorczości, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Więcej informacji o franczyzie z Żabką: https://www.zabka.pl/franczyza

Link do Studium Przedsiębiorczości: https://studiumprzedsiebiorczosci.pl/

Co to jest sieć sklepów Żabka?

Grupa Żabka powstała na początku 2021 roku. Składa się z trzech podstawowych jednostek biznesowych: Żabka Polska, Żabka Future i Żabka International. Wspierane są one przez Przywództwo Strategiczne, definiujące strategię i rozwój Grupy, strategię personalną i finansową oraz odpowiadające za synergię procesów w ramach Grupy. Żabka Polska koncentruje się na działalności detalicznej. Odpowiada głównie za operacyjne oraz handlowe aspekty działalności Grupy, takie jak zarządzanie i rozwój nowoczesnej sieci placówek stacjonarnych typu modern convenience oraz ogólnopolskiej sieci logistycznej Grupy. Żabka Future odpowiedzialna jest za przyśpieszenie tworzenia cyfrowego ekosystemu convenience z synergiami pomiędzy jego częściami, a także zapewnienie optymalnej technologii do wielokierunkowego rozwoju Grupy. Żabka International odpowiada za realizację ekspansji zagranicznej. W skład Grupy Żabka wchodzą również: firma Maczfit, lider rynku cateringu dietetycznego w Polsce oraz Dietly.pl, wiodąca platforma e-commerce w tym segmencie. Do celów Grupy Żabka należy tworzenie i łączenie wygodnych i odpowiedzialnych rozwiązań w obszarze convenience, ułatwiających klientom codzienne życie. Działania prowadzone przez Grupę w obszarze odpowiedzialności rozwijane są w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (angielski akronim ESG od słów environment al (środowisko), social responsibility (społeczna odpowiedzialność) i corporate governance (ład korporacyjny)) ze strategią biznesową. W ramach swojej strategii odpowiedzialności Grupa Żabka podjęła zobowiązania m.in. w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, wzmacniającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego czy cyrkularności i dekarbonizacji. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2023znajduje się poniżej:

https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/#raport-ESG

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Zapraszamy do lektury innych publikacji.

Portal Informacyjny, info, /now/ 6.07.2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.