Wiadomości

Prof. Piotr H. Skarżyński w prestiżowych komitetach AAO-HNS

 

 

Prof. Piotr H. Skarżyński, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został powołany na członka dwóch komitetów, w ramach amerykańskiego towarzystwa naukowego – American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, w kadencji 2021–2022: Implantable Hearing Devices Committee oraz Otology & Neurotology Education Committee. Prof. Piotr H. Skarżyński został wybrany do prestiżowego grona z grupy wielu kandydatów, co dowodzi uznania jego pracy zawodowej w środowisku specjalistów z całego świata.

 

Prof. Piotr H. Skarżyński jest jedynym Polakiem, biorącym udział w pracach komitetów jako członek. Profesor od wielu lat podejmuje wiele aktywności w strukturach American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery.

W latach 2018-2019 był członkiem Hearing Committee. Od 2019 jest członkiem komitetu International Advisory Board (IAB). Jest również zaangażowany w inicjatywę Guests of Honors i światowego zjazdu American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2021 Annual Meeting & OTO Experience.

 

Polska i reprezentowane przez prof. Piotra H. Skarżyńskiego Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich zostało wybrane na gościa honorowego zjazdu. Ponadto, profesor został powołany na Ambasadora Dobrej Woli reprezentującego Polskę podczas wyżej wspomnianego wydarzenia.

Warto podkreślić, że wieloletnia współpraca z American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery zaowocowała licznymi publikacjami, wystąpieniami, konferencyjnymi i innymi aktywnościami naukowymi.

 

Portal Informacyjny /ART/ 13.06.2021