Wiadomości

Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce

 

 

W dniach 14-15 listopada 2021 r. odbędzie się XLIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, która skupi ekspertów i specjalistów z całej Polski w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą.

 

Liczby mówią: Światowe Centrum Słuchu w Polsce

 

Już od wielu miesięcy sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie stawia przed lekarzami, specjalistami z każdej dziedziny nowe wyzwania. W centrum uwagi dla otolaryngologów dziecięcych pozostają problemy słuchowe pacjentów pediatrycznych. Dlatego podczas konferencji zostaną omówione kluczowe zagadnienia dotyczące wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na realizację procedur medycznych w dziedzinie otorynolaryngologii oraz problemów związanym z dużym narażeniem pediatrycznych pacjentów otolaryngologicznych na zarażenie.

 

Wystąpienia na XLIV Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, będą poruszały wiele istotnych tematów, takich jak m.in. genetyczne uwarunkowania niedosłuchu, diagnoza i terapia dzieci z wrodzonymi wadami ucha środkowego i wewnętrznego, choroby rzadkie w otolaryngologii, częściowa głuchota, szumy uszne, leczenie otosklerozy.

 

Podczas paneli dyskusyjnych na XLIV Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” swoim doświadczeniem podzielą się również specjaliści w zakresie postępów w rozwoju technologii implantów ślimakowych oraz ich zastosowania u pacjentów pediatrycznych. W wystąpieniach poruszona zostanie również problematyka wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u dzieci w różnym wieku – najskuteczniej realizowanej za pomocą badań przesiewowych.

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Liderem

 

„Jak co roku dołożyliśmy wszelkich starań, aby program naukowy Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” był bogaty i by każdy odnalazł interesujące dla siebie tematy, a także zdobył wiedzę potrzebną w codziennej praktyce realizowanej w niezwykle trudnej sytuacji epidemicznej.” – Przekonuje prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych.

 

Organizatorami XLIV Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” są: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, Towarzystwo Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, Instytut Narządów Zmysłów i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Szczegółowy program oraz rejestracja na konferencję: http://orl-dz.inz.waw.pl

 

Portal Informacyjny /ART/ 13.11.2021