Wiadomości

PRACODAWCY RP APELUJĄ DO MRPIPS I MZ O WDROŻENIE SPECJALNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY

Pracodawcy RP zaapelowali do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Zdrowia o wprowadzenie ułatwień w zakresie medycyny pracy. Ze względu na zagrożenie koronawirusem, pracownicy coraz częściej odmawiają poddania się badaniom, które stwarzają zagrożenie także dla personelu medycznego.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków pracowników, którzy odmówili udziału w badaniach profilaktycznych.

W związku z tym Pracodawcy RP postulują okresowe zawieszenie orzekania lub przedłużenie ważności orzeczeń o zdolności do pracy, przy uwzględnieniu specyfiki badań wstępnych i okresowych. W obecnej sytuacji wprowadzenie takich ułatwień jest niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy tak dla pracowników, jak i pracodawców oraz personelu medycznego.

Cała treść listu znajduje się na stronie Pracodawców RP https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci-koronawirus/pracodawcy-rp-apeluja-do-mrpips-i-mz-o-wdrozenie-specjalnych-rozwiazan-w-zakresie-medycyny-pracy

Centrum Informacji / 19.03.2020 r.