Wiadomości

Pracodawcy Godni Zaufania w czasach COVID otrzymali nagrody

 

Została rozstrzygnięta jubileuszowa X edycja Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, którego celem jest popularyzacja wartych naśladowania działań przedsiębiorców w sferze polityki pracowniczej. W 2020 roku wydarzenie ma charakter wyjątkowy ze względu, że odbywa się w pandemicznej rzeczywistości, która w znaczący sposób zmieniła rynek pracy w Polsce.

W X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” przyznano następujące nagrody:

  • nagroda w kategorii Wolontariat Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” uzyskała Hasco-Lek za program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy każdej ze spółek Grupy Hasco mogą przeznaczyć jeden 8-godzinny dzień pracy na działania wolontariackie.
  • nagroda w kategorii Zdrowie Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymała Żabka Polska za bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej w Lux Med, dostęp do opieki psychologicznej czy realizację programów profilaktycznych. Zdrowie pracowników jest w centrum uwagi Spółki w czasie COVID-19. Żabka Polska umożliwiła pracownikom m. in. testy na COVID-19 finansowane przez pracodawcę, pełne wyposażenie pracowników w nieograniczony dostęp do środków ochrony osobistej czy automatyczny pomiar temperatury przy wejściu do budynku.
  • nagroda w kategorii Edukacja Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za cykl szkoleń mający na celu podniesienie standardów profesjonalnej obsługi klienta oraz kreowania wizerunku firmy.
  • nagroda w kategorii Motywacja Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymała Castorama Polska za szeroką ofertę benefitów pozapłacowych, możliwość realizacji wolontariatu pracowniczego czy premie w myśl zasady dzielenia się zyskami, a także motywowanie pracowników przez zapewnienie im ciągłego rozwoju w ramach organizacji.
  • Nagroda w kategorii Bezpieczeństwo Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” uzyskał Rockwool Polska za politykę „Total Zero”, która oznacza zero incydentów, zero wypadków oraz zero ofiar śmiertelnych.
  • nagroda w kategorii Programy stażowe Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymało PGNiG za program stażowy „GeoTalent”, którego działania skierowane są do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży gazowo-naftowej.

W 2020 roku przyznano również nagrody dla dziennikarzy. W kategorii media elektroniczne otrzymał Sebastian Ogórek, redaktor naczelny money.pl oraz WP Finanse., m. in. za popularyzację pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej oraz promowania wartości odpowiedzialnego biznesu w polskich mediach, a w kategorii prasa nagroda została przyznana Piotrowi Mazurkiewiczowi z Rzeczpospolitej za wnikliwą obserwację rynku FMCG, opisywanie i działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju i troski o pracowników.

Nagrodę Specjalną otrzymała redakcja ISBnews za dynamiczny rozwój, zwiększanie zatrudnienia i tworzenie warunków pracy w trosce o zdrowie pracowników. W 2012 r. agencja informacyjna ISBnews została przejęta od amerykańskiego właściciela przez dotychczasowych pracowników. Początkowo zatrudnienie wynosiło 4 osoby, dziś redakcja liczy 20 dziennikarzy, z czego aż 4 nowe etaty stworzyła w ostatnich, „pandemicznych” miesiącach.

W skład Kapituły Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” wchodzą: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”, Instytut Staszica, agencja Impressarium, Centrum im. Adama Smitha, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca – organizator Welconomy Toruń, Warsaw Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Partnerem strategicznym X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” była Grupa TrackTec, wiodący międzynarodowy dostawca systemowych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, a partnerami były: KapschTelematic Services, dostawca i operator systemów poboru opłat drogowych i firma Diaverum, dostawca usług nefrologicznych.

X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” została objęta patronatem instytucjonalnym: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Prezydenta m. st. Warszawy, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorami Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” są Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i agencja Impressarium.

 

Portal Informacyjny /DEC/ 5.11.2020