Wiadomości

Pracodawca Godny Zaufania poszukiwany w 2023 roku

 

Portal Informacyjny: Bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w maju 2023 r. krajowa stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. i był to najniższy wynik od 1990 roku. Spadkowa tendencja bezrobocia, sporo niższa od średniej wynoszącej dla strefy euro 6,5 proc., pozwala zapytać, czy Polscy pracownicy są zadowoleni z sytuacji na rynku pracy i czy czują, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika? Jednocześnie, czy przedsiębiorstwa aby pozyskać jak najlepszych pracowników, są gotowe spełniać ich oczekiwania i udowadniać, że są godnymi zaufania pracodawcami?

Młodzi ludzie „chcą brać życie w swoje ręce”. Współczesny świat otwiera przed nimi wiele możliwości jak podróżowanie bez granic, nauka i praca zdalna. Podejście młodych do współczesnego rynku pracy potwierdzają wyniki najnowszego badania, zrealizowanego na zlecenie organizatorów Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, w którym 93 proc. ankietowanych wyraziło zainteresowanie możliwością przynajmniej częściowej pracy zdalnej. Co ciekawe, pracownicy nie chcą tracić kontaktu z biurem – system całkowicie zdalny jako pożądany wskazało zaledwie 18 proc. badanych.

Rusza XII edycja konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Jak wynika z badań, praca ma być dla młodych źródłem dochodów oraz „sposobem na samorealizację i możliwością aktywnego wkładu w zmieniający się świat”. Coraz większe znaczenie ma też poczucie sensu pracy i spełnienia.

Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że praca jest ważnym aspektem życia i zwracają uwagę na wiele innych warunków pracy, a nie tylko na wysokość pensji.” – Uważa Barbara Sochawiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, członek kapituły ESG. – „Młodzi ludzie pragną pracować w odpowiedzialnych przedsiębiorstwach, traktujących z szacunkiem zarówno pracowników, jak i środowisko. W momencie wyboru pracy jednym z kluczowych aspektów stają się także warunki zatrudnienia, umożliwiające łączenie pracy z życiem prywatnym i rodzinnym, w tym kwestie związane z elastyczną formą zatrudnienia i formy sprzyjające poczuciu stabilności zatrudnienia, będąc znacznie ważniejsze nawet niż benefity pozapłacowe.” – Ocenia Barbara Sochawiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, członek kapituły ESG.

Transformacja cyfrowa – jak podnieść kompetencje kadr

Badania potwierdzają również, że istotna jest także kwestia stabilności zatrudnienia. Pracownicy chętniej wybierają przedsiębiorstwa, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i cechują się niską rotacją zatrudnionych. Łącznie 68 proc. badanych zadeklarowało, że pracodawca godny zaufania to ten, który oferuje stabilność zatrudnienia. W tej kwestii widać też wyraźny trend, ponieważ w analogicznym badaniu przeprowadzonym 2021 roku, 72 proc. ankietowanych wskazało, że ważna jest dla nich rozpoznawalność i pozycja rynkowa pracodawcy także składające się na stabilność zatrudnienia. Można wnioskować, że docenianie tej kwestii jest pokłosiem wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (w latach 2019-2021), gdy wielu pracodawców borykało się ze zmniejszonym popytem i trudnościami związanymi z restrykcjami sanitarnymi, ograniczającymi komunikację pracowników i zmniejszającymi popyt. Wówczas miejsca pracy w wielu branżach autentycznie były zagrożone, część osób straciła pracę i musiała się przekwalifikować, stąd docenienie stabilności zatrudnienia.

Sytuacja polityczno-ekonomiczna w Polsce sprzyja pracownikom. Stopa bezrobocia jest niska, od lipca 2023 r. pensja minimalna wzrosła, a pracodawcy proponują pracownikom dodatkowe benefity. Mało tego w 2024 r. minimalne wynagrodzenie, podobnie jak w tym roku, ma zostać podniesione dwukrotnie. Jeśli w dalszym ciągu za politykę pracowniczą państwa będzie odpowiadać partia Prawo i Sprawiedliwość, to zapewne tak się stanie. W takiej perspektywie myśli wielu pracowników.

Akademia Zarządzania i Rozwoju

Czy to oznacza, że polski rynek pracy nie mierzy się z innymi problemami? Niskiej stopie bezrobocia sprzyjają trwające prace sezonowe oraz napływ pracowników z Ukrainy, a wśród 800.000 niepracujących większość stanowią młodzi ludzie, którzy mają trudności podczas wkraczania na rynek pracy i często pracują poniżej swoich kwalifikacji.

Trwa proces zgłaszania kandydatur do XIII edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania, podczas którego nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa, stwarzające przyjazne środowisko pracy i stawiające na innowacje. Kapituła konkursu składa się z członków organizacji pozarządowych, think thanków i pracowników uczelni, w tym: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Instytutu Biznesu, Centrum im. Adama Smitha, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy in Toruń), Warsaw Enterprise Institute, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

https://azir.edu.pl/wyklad/studia-gdzie-tkwi-sens/

Harmonogram XIII edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania: zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2023 roku. Ogłoszenie informacji o laureatach nastąpi,  podczas uroczystej gali w środę 8 listopada 2023 roku. Ankieta zgłoszeniowa do konkursu dostępna jest pod linkiem: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/#wez-udzial. Więcej o inicjatywie „Pracodawca Godny Zaufania”: www.pracodawcagodnyzaufania.pl.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym Konkursu jest Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, a Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica. Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, RaportCSR.pl, oESG.pl, Kurier365.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl.

Portal informacyjny, /KAM/ 14.08.2023