Wiadomości

Praca bez barier

W Polsce zaledwie 500.000 osób z niepełnosprawnościami znajduje pracę. Ponad dwa miliony nadal są poza rynkiem pracy. Większość z nich pozostaje bierna z powodu barier, błędnych rozwiązań systemowych, braku życzliwości i stereotypów.

Wśród pracodawców panuje brak wiedzy odnośnie systemu i związana z tym niechęć do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Z kolei potencjalni pracownicy mają obawy przed utratą świadczeń, na przykład socjalnych. 

To są jedne z kilkunastu problemów, które poruszono 9 września 2019 roku podczas debaty „Praca bez barier – rola pracodawcy w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami”, zorganizowanej przez organizatorów konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” (Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Agencji Impressarium), która odbyła się 9 września 2019 roku. 

W dyskusji wzięli udział udział: Agnieszka Grzegorczyk – dyrektor zarządzający Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej, Piotr Soroczyński – główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, Monika Hołymczuk – pomysłodawczyni projektu Narodowy Program Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością, ekspert Instytutu Biznesu, Dorota Habich – wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Katarzyna Mirkowska – psycholog i wieloletni specjalista zarządzania kapitałem ludzkim. Moderatorem debaty był  Damian Kuraś – rzecznik prasowy Stowarzyszenia „Olimpiady Specjalne”.

 

Problemy, na które zwrócono uwagę w trakcie dyskusji:

  • Konieczność zwiększenia edukacji wśród przedsiębiorców
  • Zwiększenie kompetencji i wykształcenia wśród osób z niepełnosprawnościami
  • System, który karze za aktywność zawodową stratą świadczeń

Na mapie przedsiębiorstw, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami szczytne miejsce zajmuje Poczta Polska. Przedsiębiorstwo w tym celu rozpoczęło współpracę m. in. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundacją „Aktywizacja”, co umożliwiło zatrudnienie więcej osób z niepełnosprawnościami. „Teraz w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi ok. 2,2 proc. wszystkich zatrudnionych”. – Zauważa Agnieszka Grzegorczyk – dyrektor zarządzający Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej.

Instytut Biznesu, jedni z partnerów debaty proponują podjęcie projektu pod nazwą “Narodowy Program Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Pomysłodawczyni projektu Monika Hołymczuk uważa że „przy wdrożeniu odpowiednich przepisów i czynności jest możliwość zagospodarowania nawet 75 proc. osób osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym”. Zdaniem Instytutu to także alternatywa dla imigrantów zarobkowych w kwestii brakujących pracowników.

Centrum Informacji, Wiadomości /GRB/ 10.09.2019