Wiadomości

Powstał Kwartalnik Kulturalny „Napis”

12 grudnia br. zainaugurowana została działalność nowego „Kwartalnika Kulturalnego »Napis«. Liryka, Epika, Dramat”.

To inicjatywa, której głównym celem jest promocja literatury współczesnej wśród młodzieży licealnej, studenckiej, nauczycieli oraz środowiska akademickiego oraz inicjowanie dyskusji wokół niekomercyjnych dzieł literatury i sztuki. W wydarzeniu wzięli udział Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka, redaktor naczelny dr Józef Maria Ruszar, Przewodniczący Rady Programowej Prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski oraz redaktor serii Prof. Wojciech Kudyba a całość prowadził Dyrektor – Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr Daniel Cichy.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydając „Kwartalnik Kulturalny »Napis«”, podejmuje wyzwanie zainteresowania młodych ludzi literaturą współczesną, która nie funkcjonuje w obiegu komercyjnym.

W piśmie promowani będą autorzy wartościowych, ambitnych utworów literackich i innych dzieł kultury, a czytelnicy dostaną narzędzia i materiał do tego, by móc je rozumieć i interpretować.

Misją ,,Kwartalnika Kulturalnego »Napis«’’ w dłuższej perspektywie jest poszerzenie kręgu czytelników kompetentnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich, a także stale poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. W konsekwencji twórcy pisma chcą dostarczać okazji do poczucia przyjemności odkrywania głębszych sensów kultury.

Kwartalnik »Napis« jest częścią większego przedsięwzięcia. Ministerstwo Kultury odpowiadając na głosy środowisk literackich, podejmuje mecenat nad autorami, którym trudniej przebić się na rynku, a których wartość jest nie do przecenienia. To był ogromny wysiłek, by w tak krótkim czasie stworzyć publikacje tak wysokiej klasy, za co dziękuję twórcom – powiedziała na konferencji Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Idee Kwartalnika wspierać będzie działalność wydawnicza, w ramach której wydane zostaną antologie opatrzone wstępami omawiającymi najnowszą twórczość poetów i prozaików ostatnio uwzględnionych przez MEN w podstawie programowej szkół średnich (m.in. Marka Nowakowskiego, Juliana Kornhausera, Janusza Szubera, Marcina Świetlickiego, Wiesława Myśliwskiego).

Całość zebrana w Bibliotekę Krytyki Literackiej Kwartalnika Napis (12 pozycji planowanych w 2019 roku) oraz sam Kwartalnik będą bezpłatnie dostarczane do licealnych i uczelnianych bibliotek. Na potrzeby środowisk akademickich zajmująca się interpretacją współczesnej poezji Biblioteka Pana Cogito (do roku 2018 wydano 35 pozycji) zostanie wzbogacona o tematykę prozatorską i dramaturgiczną.

W internecie Kwartalnik Kulturalny »Napis« zaistnieje na portalu, na którym znajdą się nowe teksty literackie, bieżące recenzje i rozmowy z pisarzami oraz komentarze do wydarzeń literackich. Portal wzbogacą materiały video, zdjęcia i nagrania audio. Za pośrednictwem sieci uruchomiona zostanie bezpłatna biblioteka elektroniczna zawierająca wartościowe dzieła (repozytorium tekstów literackich, krytycznoliterackich oraz multimedialnych).

Będzie to przedsięwzięcie multimedialne. Jednym z elementów będą nagrane w formie video rozmowy z autorami w serii Ars Poetica, dające możliwość usłyszenia odpowiedzi, dlatego pisarz pisze tak, a nie inaczej, o co mu chodzi, a jaki sposób pokazuje życie współczesnego człowieka – powiedział redaktor naczelny dr Józef Maria Ruszar.

Ważnym elementem strategii promocji czytelnictwa jest organizacja warsztatów i spotkań. Jedną z form są Warsztaty Literackie, dające okazję do prowadzenia ożywionej dyskusji, prezentacji poglądów i programów, spotkań i integracji środowisk literackich kilku generacji.

Drugą możliwością obcowania z literaturą na żywo są Warsztaty Herbertowskie, które od 2004 roku skupiają środowiska badaczy literatury z kraju i zagranicy. W 2018 roku XV Warsztaty Herbertowskie jako jubileuszowe zostały przekształcone w I Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej XX i XXI wieku. Kongresy będą organizowane co trzy lata.

Kwartalnik Kulturalny »Napis« będzie oferował programy edukacyjne adresowane do aktywnych nauczycieli licealnych, którzy chcieliby rozwijać czytelnictwo literatury współczesnej wśród swoich uczniów.

Intelektualnym zapleczem projektu są: Rada Programowa oraz Warsztaty Herbertowskie i Biblioteka Pana Cogito. Projekt jest jednym z praktycznych sposobów mecenatu państwa w dziedzinie kultury, finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydawcą jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Informacja: Elżbieta Sudoł, Kulturalny PR