Wiadomości

Pomysł na walkę z plastikiem

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozwiązaniami, które zwiększą odpowiedzialność producentów za odpady i ich dalszy recykling. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, wskazuje na cztery filary, na których powinien opierać się system depozytowy w Polsce, wspierający korzystne rozwiązania dla środowiska.

Przed Polską implementacja prawa Unii Europejskiej, które nakłada nowe obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Jedną z nich jest dyrektywa Single Use Plastics, która określa poziomy selektywnej zbiórki butelek z tworzyw sztucznych – w wysokości 77 proc. do 2025 r. i 90 proc. do 2029 r. Ponadto, od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe na napoje muszą być wykonane w min. 25 proc. z materiału recyklowanych, a od 2030 r. w 30 proc. Wcześniej, od stycznia 2021 r. od państw członkowskich będą pobierane opłaty od niepoddanych recyklingowi tworzyw sztucznych.

„Niewdrożenie lub zastosowanie złych rozwiązań spowoduje problemy dla polskich producentów soków i napojów, a także dla polskiego tradycyjnego handlu.” – Wyjaśnia Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

W konsultacjach społecznych Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków przedstawiło cztery filary, na których powinien opierać się system depozytowy w Polsce. Stowarzyszenie proponuje objęcie systemem depozytowym jedynie butelek PET (wykonanych z politereftalanu etylenu) z wyłączeniem opakowań szklanych jednorazowego użytku i puszek aluminiowych. Poziom odzysku szkła w Polsce jest wysoki, podobnie jest z puszkami aluminiowymi. Dlatego zdaniem producentów soków butelki szklane wielokrotnego użytku powinny nadal funkcjonować w systemie kaucyjnym.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zwraca uwagę na specyfikę polskiego handlu. W Polsce 40 proc. detalu stanowią małe sklepy, które nie mają miejsca na przechowywanie butelek szklanych, a obsługa systemu byłaby dla nich zbyt dużym obciążeniem. Operatorem całego systemu – zdaniem branży napojowej – powinna być spółka non-for-profit, stworzona przez producentów i detalistów. Takie rozwiązania działają efektywnie w innych krajach europejskich, w których system już dawno został wprowadzony.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków proponuje, by operator systemu był właścicielem przetworzonego plastiku, co zabezpieczy pod tym kątem potrzeby producentów napojów działających w Polsce. Niezwrócony depozyt powinien być elementem finansującym system depozytowy oraz nie powinien być objęty stawką VAT.

 

Portal Informacyjny /WK/ 14.11.2020