Wiadomości

Polskie produkty na zagranicznych rynkach

Poznaliśmy wyniki 6. edycji konkursu „Go to Brand”. Ponad 1,1 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP otrzyma dofinansowanie na promocję zagraniczną. Mikro-, małe i średnie firmy wybrane do wsparcia otrzymają łącznie ponad 326 mln złotych z programu Inteligentny Rozwój na promocję swoich marek na zagranicznych rynkach.

– Wiele polskich firm wyróżniających się pod względem jakości produktów i usług czeka na swoją szansę na zagranicznych rynkach. Wierzę, że z pomocą dotacji z programu Inteligentny Rozwój upowszechnienie polskich marek  będzie łatwiejsze, a rozpoznawalność firm za granicą  jeszcze większa – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Do naboru, zgłosiło się prawie 1,6 tys. firm, a  wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług otrzyma 1117 z nich. Łącznie do beneficjentów konkursu trafi 326,7 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 425 670 zł, przy czym przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny na poziomie min. 15 procent.

Najwięcej projektów złożyły przedsiębiorstwa z branży IT oraz modowej i kosmetycznej, a także budowlanej.

Przedsiębiorstwa będą mogły sfinansować koszty udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz pokryć koszty usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej.

Portal Informacyjny / 24.06.2020