Wiadomości

Polski sektor Fintech w obliczu pandemii

Zespół analiz portalu Fintek.pl przygotował raport dotyczący wpływu pandemii Covid19 na sektor fintech. W ramach raportu przepytano 55 przedstawicieli branży o to jak ich firmy i organizacje radzą sobie w czasie pandemii, ile stracili lub zyskali przez koronawirusa oraz czy musieli ciąć koszty i zwalniać pracowników?

Raport “Polski sektor Fintech w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” to autorski projekt zespołu Fintek.pl. Powstał on w odpowiedzi na potrzeby krajowego sektora co do jednego, spójnego i uniwersalnego dla całej branży źródła informacji dotyczącego obecnej sytuacji na rynku.

– Sektor fintech tworzą podmioty różnej wielkości, które działają w obszarach od płatności, po pośrednictwo finansowe, kredyty i ubezpieczenia aż po analitykę danych. Całkiem spory kawałek rynku tworzą firmy technologiczne świadczące usługi w relacjach b2b. Oznacza to, że rynek – chociaż łączy je fintech – jest niejednorodny i w odmienny sposób reagował na zagrożenie pandemią i lock down gospodarki. Chociaż połowa fintechów odnotowała spadek przychodów i musiała zwalniać pracowników, to jednak perspektywy dla rynku są dobre. Aż ¾ ankietowanych nie miała wątpliwości, że konsumpcja usług fintech wzrośnie, ale też pod pewnymi warunkami. Z naszego raportu wynika, że fintechy zachowywały się racjonalnie i starały się zachować miejsca pracy. Dobrze wykorzystane talenty i kreatywność pracowników pozwolą na szybkie odbudowanie polskiego ekosystemu fintech i być może nawet przyśpieszenia jego rozwoju. Aczkolwiek, warunkiem sukcesu jest znoszenie barier i nie tworzenie nowych – komentuje Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Fintek.pl, autor i pomysłodawca raportu.

Najważniejsze wnioski raportu:

  • Ponad połowa uczestników badania oceniła, że pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na prowadzony przez nich biznes.

  • Połowa fintechów odnotowała znaczny spadek przychodów. Przeciętnie ponad 40%.

  • Aż 27% fintechów przerwało rozmowy z potencjalnymi inwestorami, a 23% musiało przesunąć termin debiutu nowej usługi lub funkcjonalności.

  • Co 12-ty fintech stracił inwestora.

  • 45% firm musiało zwolnić pracowników lub dokonać obniżki wynagrodzeń.

  • Blisko 2/3 fintechów wysłało wszystkich pracowników na pracę zdalną.

  • Ponad połowa fintechów zaangażowała się w działania solidarnościowe.

  • 17,5% badanych uważa, że ich biznes wróci do stanu sprzed epidemii już w III kw. 2020 roku.

  • 76% uważa, że pandemia zwiększy zainteresowanie usługami fintech. Na pandemii najwięcej zyska e-commerce i usługi paperless, najbardziej zagrożone są lendtechy i fintechy wyspecjalizowane w transferach międzynarodowych.

-“Polski sektor Fintech w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” to pierwszy raport w Polsce, w którym analizuje się obecną sytuację i prognozuje jej konsekwencje w odniesieniu do całej lub prawie całej branży finansów i technologii – komentuje Michał Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Fintek.pl i KLANG! Media. – Przepytaliśmy ponad 50 przedstawicieli polskiego sektora fintech o kluczowe kwestie z punktu widzenia jego funkcjonowania. Dodaliśmy do tego opinie ekspertów i wzbogaciliśmy je o redakcyjną analizę. Dane zebrane w raporcie są unikalne w skali krajowej, a być może i globalnej – dodaje.

Raport został stworzony w oparciu badanie przeprowadzone w dniach 10.04-23.04 2020 roku, czyli okresu krótko po wprowadzeniu tzw. Tarczy Finansowej. Ankieta składała się z 11 części zawierających łącznie 18 pytań dotyczących różnych sfer działania firm z branży finansowo-technologicznej.

Pełna wersja raportu znajduje się pod linkiem.

http://fintek.pl/wp-content/uploads/2020/06/Polski-sektor-Fintech-w-obliczu-pandemii-koronawirusa-SARS-CoV-2.pdf

Fintek.pl to największy w Polsce serwis poświęcony tematyce technologii finansowych, którego redaktorem naczelnym jest Łukasz Piechowiak. Portal odwiedza blisko 100 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie. Misją serwisu jest przekazywanie zawsze rzetelnych i dobrze opracowanych informacji na temat sektora FinTech w Polsce i na świecie. Fintek.pl codziennie publikuje aktualne informacje, historie sukcesów i porażek, opinie i wywiady na tematy finansowo-technologiczne. Redakcja serwisu wspiera polski sektor fintech od 2016 roku.

Krzysztof Jędrzejczyk

Portal Informacyjny / 17.06.2020