Wiadomości

Polski rynek insurtech

Insurtechy zmieniają krajobraz światowego sektora ubezpieczeń. Tradycyjne podmioty muszą mierzyć się z widmem groźby nieuchronnych zmian. Wartość technologii ubezpieczeniowych w perspektywie globalnej rośnie z roku na rok. Prognozy wskazują, że w ciągu następnych pięciu lat wzrośnie ona dwukrotnie, osiągając 10.14 miliarda dolarów. Jak jednak rzeczona branża ma się w Polsce? Czy globalne procesy znajdują swoje odzwierciedlenie również nad Wisłą? 

W definicji insurtechu zawierają się wszystkie technologie wspierające i ulepszające funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego. Insurtechami możemy więc nazwać podmioty wykorzystujące mechanizmy big data, sztuczną inteligencję, aplikacje na smartfony czy wearables, zmieniając tym samym obraz i sposób funkcjonowania branży.

Zmiany strukturalne zachodzące w branży ubezpieczeniowej najlepiej obrazuje odsetek tradycyjnych podmiotów obawiających się konkurencji ze strony insurtechowych startupów. Według badania PwC ((przy. red. PricewaterhouseCoopers – globalna sieć przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze) osiąga on poziom aż 90 proc.” – Komentuje Michał Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Fintek.pl. – „Obawy te są w istocie uzasadnione. Innowacyjne podmioty ubezpieczeniowe pozwalają bowiem przyspieszyć procesy czy wyeliminować z nich agentów bardziej skupionych na zysku reprezentowanych przez siebie firm niż na interesie klienta. Przede wszystkim zaś, co chyba najbardziej z perspektywy konsumenta istotne, pozwalają znacząco obniżyć koszta operacyjne.” – Dodaje Michał Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Fintek.pl.

Globalnie, rynek insurtech był w ubiegłym roku warty 5,48 miliardów dolarów. Prognozy zakładają, że do 2025 roku faktor ten wzrośnie niemal dwukrotnie. Przy założeniu, że tzw. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu utrzyma się w tym czasie na poziomie 10.8 proc., wartość rynku technologii ubezpieczeniowych może osiągnąć nawet 10.14 miliarda dolarów.

Polski rynek ciągle bardziej insur niż tech

W Polsce rynek ubezpieczeniowy zdominowany jest przez instytucje bankowe. Sytuacja, w której od początku lat 90-tych to właśnie sieci bankowe w głównej mierze zajmują się sprzedażą polis jest zdeterminowana występowaniem kilku czynników. Dr. Piotr Pisarewicz z wydziału zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zalicza do nich m.in. otoczenie prawno-formalne czy zależność ubezpieczycieli od bankowych sieci dystrybucji.

Pomimo praktycznego monopolu banków w tym obszarze, wysiłki ubezpieczycieli w rozwój technologicznego zaplecza rynku są zauważalne. Z badania przeprowadzonego przez HRK SA wynika, że aż 80 proc. prezesów zarządów i dyrektorów spółek ubezpieczeniowych zawarło w planach biznesowych projekty wymagające od pracowników rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mimo że insurtechy od dłuższego czasu funkcjonują jako integralny element polskiego rynku fintech, świadomość społeczna branży nie jest wysoka. Zaledwie 34 proc. Polaków kupuje polisy całkowicie zdalnie. Nieco lepiej jest w przypadku szukania oferty. Kanały nietradycyjne wykorzystuje w tym celu 62 proc. klientów, gdzie 27 proc. wyszukuje je wyłącznie online, a 35 proc. łączy tę opcję z rozmową telefoniczną z przedstawicielem.

„Niezależnie od obecnej sytuacji, oczekiwania ucyfrowionych klientów odnośnie takich czynników jak szybkość wypłacania odszkodowań, cena usług czy ulepszenia i innowacje są dość wysokie. Szczególnie tyczy się to konsumentów należących do tzw. pokolenia Y. Pozwala to prognozować, że z upływem czasu będą one rosły w skali całego społeczeństwa.” – Komentuje Michała Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Fintek.pl. – „To czy polski sektor odpowie na oczekiwania, zależy od wewnętrznych decyzji, odpowiedniego doboru planów biznesowych i dobrze poprowadzonej optymalizacji technologicznej. Czy rodzime insurtechy wytrzymają presję? Tego powinniśmy się dowiedzieć na przestrzeni najbliższych kilku lat.” – Dodaje Michał Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Fintek.pl.

Inicjatywa #InsurTalk

W ostatnim czasie wystartował cykl podcastów InsurTalk prowadzony przez portal technologiczny Fintek.pl oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Link4. W ramach serii, do rozmów zapraszani są goście reprezentujący podmioty z sektora insurtech. Podejmowane w studiu tematy to m.in. cyfryzacja polskiego rynku ubezpieczeń, automatyzacja procesu analizy danych klientów, nowoczesne płatności w branży czy zastosowanie systemu blockchain czy rozwiązań trwałego nośnika.

– Poprzez realizację serii InsurTalk chcemy podnieść świadomość społeczeństwa na temat branży innowacyjnych technologii ubezpieczeniowych. Mamy nadzieję, że wprowadzenie tematu do publicznej dyskusji przełoży się po pewnym czasie na zwiększenie zapotrzebowania na tego typu usługi – komentuje Michał Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Fintek.pl.

Fintek.pl to największy w Polsce serwis poświęcony tematyce technologii finansowych, którego redaktorem naczelnym jest Łukasz Piechowiak. Portal odwiedza blisko 100 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie. Misją serwisu jest przekazywanie zawsze rzetelnych i dobrze opracowanych informacji na temat sektora FinTech w Polsce i na świecie. Fintek.pl codziennie publikuje aktualne informacje, historie sukcesów i porażek, opinie i wywiady na tematy finansowo-technologiczne. Redakcja serwisu wspiera polski sektor fintech od 2016 roku.

Michał Dąbrowski i Krzysztof Jędrzeczyk

Portal Informacyjny / gospodarka / 22.05.2020